ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ia

IY1 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ia-, *ia*
Possible hiragana form: いあ
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
avian flu(n) ไข้หวัดนก, Syn. bird flu
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iahaabbr. immune adherence hemagglutination assay
iapabbr. intermittent acute porphyria
iasdabbr. interatrial septal defect
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened

English-Thai: Nontri Dictionary
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
academician(n) นักวิชาการ
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iamb; iambic footคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic dimeterมาตราไอแอมบ์สองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic foot; iambคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic hexameterมาตราไอแอมบ์หกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic monometerมาตราไอแอมบ์คณะเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic octameterมาตราไอแอมบ์แปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameterมาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic tetrameterมาตราไอแอมบ์สี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic trimeterมาตราไอแอมบ์สามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iatrogenicการติดเชื้อโคยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenicจากการกระทำของแพทย์, เกิดจากแพทย์เป็นผู้ทำ, จากการกระทำของแพทย์, ซึ่งเกิดจากแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Changesการเปลี่ยนแปลงกายรูปวิทยาโดยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Diseaseไออะโทรเจนิก, โรคหมอทำ; โรคหมอทำ [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Complexโรคหมอทำประเภทสลับซับซ้อน [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Simpleโรคหมอทำประเภทตรงไปตรงมา [การแพทย์]
Iattissimus Dorsiกล้ามเนื้อข้างหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IAS(n, name) International Accounting Standard มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
IATA :International Air Transport Association(org) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaI was in an IAA meeting.
iaKorea allowed an inspection by the IAEA.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
แอลจีเรีย[Aēljirīa] (n, prop) EN: Algeria  FR: Algérie [f]
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [f]
อาหารฉายรังสี[āhān chāi rangsī] (n, exp) EN: irradiated food
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[āhān phisēt] (n, exp) FR: spécialité culinaire [f]
ไอ[ai] (n) EN: miasma  FR: miasmes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
IA IY1 AH0
IAN IY1 AH0 N
IAMS IY1 AA0 M Z
IAMS AY1 AA0 M Z
IAIN IY0 EY1 N
IAGO IY0 AA1 G OW0
IANNI IY0 AA1 N IY0
IASON IY1 AH0 S AH0 N
IALLA AY1 AA0 L AH0
IALLA IY1 AA0 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ian (n) ˈɪəʳn (i@1 n)
iamb (n) ˈaɪæm (ai1 a m)
iambi (n) ˈaɪˈæmbaɪ (ai1 a1 m b ai)
iambs (n) ˈaɪæmz (ai1 a m z)
iambic (j) ˈaɪˈæmbɪk (ai1 a1 m b i k)
iambus (n) ˈaɪˈæmbəs (ai1 a1 m b @ s)
iambics (n) ˈaɪˈæmbɪks (ai1 a1 m b i k s)
iambuses (n) ˈaɪˈæmbəsɪz (ai1 a1 m b @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]
抑扬格[yì yáng gé, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄍㄜˊ, / ] iambic [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อนๆ
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
Ciao!ลาก่อน, บ๊ายบาย, Syn. Tschüß!
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
Asiate(n) |der, pl. Asiaten| ชาวเอเซีย, See also: Related: die Asiatin/-nen
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
iatrogen {adj} [med.]iatrogenic [Add to Longdo]
IAO : Internationale ArbeitsorganisationIAO : International Labour Organization [Add to Longdo]
IATA : Internationaler LuftverkehrsverbandIATA : International Air Transport System [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
居合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  IA
      n 1: a state in midwestern United States [syn: {Iowa}, {Hawkeye
           State}, {IA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top