ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ira

AY1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ira-, *ira*
Possible hiragana form: いら
English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, See also: conspiracy
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iran(n) ประเทศอิหร่าน
Iran(n) อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iraq(n) ประเทศอิรัก
Iraq(n) อิรัก
Iraqi(adj) เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก
Iraqi(n) ชาวอิรัก
Iraqi(n) ภาษาอิรัก
irate(adj) โกรธเป็นไฟ, See also: โมโหร้าย, Syn. furious, incensed, Ant. cool, calm
Iranian(adj) เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian(n) ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
iraq(อิแรค',อิราค') n. ประเทศอิรัก ทางเหนือของชาวอุดีอารเบีย เมืองหลวงชื่อแบกแดด., Syn. Irak Cap: Baghdad
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility, irascibleness n. irascibly adv.
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry, enraged
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspirate(vt) ออกเสียง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iralgia; iridalgiaอาการปวดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iranอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraq War, 2003สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003 [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iraAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
iraIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
iraIran proclaimed war against the US
iraWith JAL tickets so expensive, expatriates fly Air Iraq.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซีย(n) Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai Definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
เปอร์เซีย(n) Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai Definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
อิหร่าน(n) Iran, Syn. ประเทศอิหร่าน, Example: อิหร่าน อิรัก และตุรกีต่างปฏิเสธการตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาวเคิร์ด, Thai Definition: ประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[Aphirak Kōsayōthin] (n, prop) EN: Apirak Kosayodhin  FR: Apirak Kosayodhin
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บุรีรัมย์[Burīram] (n, prop) EN: Buriram (Northeast)  FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ชายชาวอิหร่าน[chāichāo Irān] (n, prop) FR: Iranien [m]
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible
โดยบันดาลโทสะ[dōi bandān thōsa] (adv) EN: ab irato
เอมิเรตส์[Ēmirēt = Ēmirēts] (n, prop) EN: UAE  FR: Émirats arabes unis [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRA AY1 R AH0
IRA AY2 AA2 R EY1
IRAQ IH2 R AA1 K
IRAQ IY2 R AA1 K
IRAS AY1 R AH0 Z
IRAS AY1 AA1 R EY1 Z
IRAN AY2 R AE1 N
IRAN IH2 R AA1 N
IRA'S AY1 R AH0 Z
IRATE AY0 R EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IRA (n) ˌaɪˌaːrˈɛɪ (ai2 aa2 r ei1)
Iran (n) ˈɪrˈaːn (i1 r aa1 n)
Iraq (n) ˈɪrˈaːk (i1 r aa1 k)
Iraqi (n) ˈɪrˈaːkiː (i1 r aa1 k ii)
irate (j) ˈaɪrˈɛɪt (ai1 r ei1 t)
Iraqis (n) ˈɪrˈaːkɪz (i1 r aa1 k i z)
Iranian (n) ˈɪrˈɛɪnɪəʳn (i1 r ei1 n i@ n)
irately (a) ˈaɪrˈɛɪtliː (ai1 r ei1 t l ii)
Iranians (n) ˈɪrˈɛɪnɪəʳnz (i1 r ei1 n i@ n z)
irascible (j) ˈɪrˈæsəbl (i1 r a1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊拉克[Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] Iraq, #1,692 [Add to Longdo]
伊朗[Yī lǎng, ㄧ ㄌㄤˇ, ] Iran, #1,786 [Add to Longdo]
暴躁[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, ] irascible; irritable, #17,279 [Add to Longdo]
气粗[qì cū, ㄑㄧˋ ㄘㄨ, / ] irascible; ranting, #90,550 [Add to Longdo]
石油换食品项目[shí yóu huàn shí pǐn xiàng mù, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˋ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] Iraq Oil for Food Program [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ
苛立つ[いらだつ, iradatsu] (vt) ประสาทกิน ถูกกวนประสาท, See also: 苛苛
以来[いらい, irai] (adv) หลังจาก
苛苛[いらいら, iraira] กระสับกระส่าย ประสาทกิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
依頼[いらい, irai] มอบหมายหน้าที่ให้
以来[いらい, irai] (adj) นับจาก, ตั้งแต่
依頼[いらい, irai] (n) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] TH: มา  EN: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] TH: ไป(รูปสุภาพ)  EN: go

German-Thai: Longdo Dictionary
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
Giraffe(n) |die, pl. Giraffen| ยีราฟ
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, Syn. sich verheiraten
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว, Syn. heiraten
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iraker {m}; Irakerin {f}Iraqi [Add to Longdo]
irakisch {adj}Iraqi [Add to Longdo]
Irantrauermeise {f} [ornith.]Iranian Sombre Tit [Add to Longdo]
Iran {m} [geogr.]Iran (ir) [Add to Longdo]
Irak [geogr.]Iraq (iq) [Add to Longdo]
Iraner {m}; Iranerin {f}Iranian [Add to Longdo]
iranisch {adj}Iranian [Add to Longdo]
IRA : Irisch-Republikanische ArmeeIRA : Irish Republican Army [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あしらい[ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
以来[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IRA
   n 1: a militant organization of Irish nationalists who used
      terrorism and guerilla warfare in an effort to drive
      British forces from Northern Ireland and achieve a united
      independent Ireland [syn: {Irish Republican Army}, {IRA},
      {Provisional Irish Republican Army}, {Provisional IRA},
      {Provos}]
   2: a retirement plan that allows you to contribute a limited
     yearly sum toward your retirement; taxes on the interest
     earned in the account are deferred [syn: {individual
     retirement account}, {IRA}]
   3: belligerence aroused by a real or supposed wrong (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {wrath}, {anger}, {ire},
     {ira}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top