ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

icc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icc-, *icc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
desiccantadj. แห้งสนิท,ซึ่งถูกทำให้แห้งสนิท n. สารที่ทำให้แห้งสนิท
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
hiccough(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hortussiccusn. การเก็บรวบรวมพืชแห้ง
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
piccolo(พิค'คะโล) n. ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง,ขลุ่ยผิว

English-Thai: Nontri Dictionary
hiccough(n) การสะอึก
hiccough(vi) สะอึก
hiccup(n) การสะอึก
hiccup(vi) สะอึก
piccolo(n) ขลุ่ยผิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ICCU (unit, intermediate coronary care)ไอซีซียู (หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิจฉา-[mitchā-] (pref, (adj)) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood  FR: faux ; perfide ; erroné
ปิคโคโล[pikkhōlō] (n) EN: piccolo  FR: piccolo = picolo [m]
สะอึก[sa-euk] (v) EN: hiccup ; have the hiccups  FR: avoir le hoquet ; hoqueter
สภาการค้าระหว่างประเทศ[Saphā Kānkhā Rawāng Prathēt] (org) EN: International Chamber of Commerce (ICC)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klauseln der SeeversicherungICC : Institute Cargo Clauses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっちり[kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ぎっちょ[giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
ぎっちり[gicchiri] (adv) tightly; fully [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひゃっくり[hyakkuri] (n) (obsc) (See 吃逆) hiccup; hiccough [Add to Longdo]
ぴっちり[picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly [Add to Longdo]
ぶきっちょ[bukiccho] (adj-na,n) awkward [Add to Longdo]
みっちり[micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
みみっちい[mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]
スイッチ[すいっち, suicchi] switch [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ICC
   n 1: a former independent federal agency that supervised and set
      rates for carriers that transported goods and people
      between states; was terminated in 1995; "the ICC was
      established in 1887 as the first federal agency" [syn:
      {Interstate Commerce Commission}, {ICC}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top