ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huber

HH Y UW1 B ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huber-, *huber*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's right, only she went by Sissy Huber back then.โอ้... Lost Son (2004)
Sissy Huber-- tampa, tallahassee.ฉันขอโทษ Lost Son (2004)
Hubert, you will escort dr. Bishop to his labฮิวเบิร์ท คุณตามไปที่แล็บของเขา What Lies Below (2010)
Bill hubert, cdc. Hi.บิล ฮิวเบิร์ท หน่วยควบคุมเชื้อโรค สวัสดี What Lies Below (2010)
And the rest can go with agent hubert.ส่วนที่เหลือ ไปกับ จนท. ฮิวเบิร์ท What Lies Below (2010)
You know, William, that's what one Hubert Humphrey said back in 1968 at the start of the Democratic National Convention.นายรู้อะไรไหม วิลล์ ฮูเบิร์ท ฮัมฟรีย์กล่าวว่า... ย้อนไปปี 1968 ที่งานประชุมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย Britney/Brittany (2010)
Huber.ฮิวเบอร์ Truly Content (2010)
I met a woman today a-at the store, and when I told her who I was married to... she said you killed Martha Huber.ฉันเจอผู้หญิงคนนึงที่ร้านค้า พอฉันบอกไปว่าใครเป็นสามีฉัน เธอบอกว่าคุณฆ่ามาร์ธา ฮิวเบอร์ Sorry Grateful (2010)
Well, let's see. Obviously there's Martha Huber.ก็ต้องมาร์ธา ฮิวเบอร์สิ Making the Connection (2011)
When I confessed to the murder of Martha Huber,ตอนที่ผมสารภาพเรื่องฆาตกรรม มาร์ธา ฮิวเบอร์ Making the Connection (2011)
To find out who else knew about Mary Alice's letter, and he said that when he confessed to killing Martha Huber,เพื่อสืบดูว่าใครรู้ จดหมายของแมรี่ อลิสบ้าง เค้าบอกว่าตอนเค้าสารภาพ คดีฆาตกรรมมาร์ธา ฮิวเบอร์ Watch While I Revise the World (2011)
I'm Martha Huber.ฉันชื่อ มาธาร์ ฮิวเบอร์ Give Me the Blame (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUBER    HH Y UW1 B ER0
HUBERS    HH UW1 B ER0 Z
HUBERT    HH Y UW1 B ER0 T
HUBERTA    HH UW0 B EH1 R T AH0
HUBERTO    HH UW0 B EH1 R T OW0
HUBERTY    HH AH1 B ER0 T IY0
HUBERMAN    HH UW1 B ER0 M AH0 N
HUBERT'S    HH Y UW1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hubert    (n) hjˈuːbət (h y uu1 b @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュベルト[, kyasshuberuto] (n) money belt (wasei [Add to Longdo]
シューベルト[, shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top