ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hts

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hts-, *hts*, ht
English-Thai: Longdo Dictionary
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
flesh tightsn. เสื้อรัดรูปสีเนื้อ., Syn. fleshings
lightship(ไลทฺ'ชิพ) n. เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเพื่อช่วยการเรือของเรืออื่น ๆ
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
llightstruck(- สทรัค) adj. ถูกแสง,ต้องแสง
nights(ไนทซฺ) adv. ในเวลากลางคืนเป็นประจำ
rights(ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง, Syn. civil rights

English-Thai: Nontri Dictionary
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
footlights(n) ไฟฟ้าหน้าเวที
lightship(n) เรือบอกสัญญาณเขตอันตราย
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
tights(n) เสื้อรัดรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศวิน โต๊ะกลม[Atsawin Toklom] (n, prop) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ช่างเขียนแบบ[chang khīenbaēp] (n, exp) EN: draughtsman ; draftsman  FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ฝ่าไฟแดง[fā fai daēng] (v, exp) EN: run a red light ; jump the lights  FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)

German-Thai: Longdo Dictionary
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเลย
nichtsไม่มีอะไรเลย
rechts(adv,, präp) ทางขวา เช่น nach rechts abbiegen
Rechtsverkehr(n) |der, nur Sg.| การจราจรโดยขับทางขวาของถนน, See also: A. der Linksverkehr
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
[to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
アニマルライツ;アニマルライト[animaruraitsu ; animaruraito] (n) animal rights [Add to Longdo]
アラビアンナイト[arabiannaito] (n) Arabian Nights (stories) [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
コズミックボーリング[kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top