ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hindi

HH IH1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindi-, *hindi*
Possible hiragana form: ひんぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindi(n) ภาษาฮินดู, See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindi(ฮิน'ดี) n. ภาษาฮินดู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindi languageภาษาฮินดี [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้านวล[nānūan] (n) EN: Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ภาษาฮินดี[phāsā Hindī] (n, exp) EN: Hindi  FR: hindi [m] ; langue hindi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDI HH IH1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindi (n) hˈɪndiː (h i1 n d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, / ] Hindi; a north Indian language [Add to Longdo]
印地语[yìn dì yǔ, ㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄩˇ, / ] Hindi (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge [Add to Longdo]
ヒンジ(P);ヒンヂ[hinji (P); hindi] (n) hinge; (P) [Add to Longdo]
ヒンディー[hindei-] (n) Hindi [Add to Longdo]
ヒンディー語;ヒンディ語[ヒンディーご(ヒンディー語);ヒンディご(ヒンディ語), hindei-go ( hindei-go ); hindei go ( hindei go )] (n) Hindi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hindi
   adj 1: of or relating to or supporting Hinduism; "the Hindu
       faith" [syn: {Hindu}, {Hindi}, {Hindoo}]
   n 1: the most widely spoken of modern Indic vernaculars; spoken
      mostly in the north of India; along with English it is the
      official language of India; usually written in Devanagari
      script

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 turkey
 
 1. hindi, (zool.) Meleagris gallopavo
 2. (A.B.D.), (argo) başarısız piyes. turkey buzzard hindi akbabası. turkey cock erkek hindi, baba hindi. turkey hen dişi hindi. turkey trot bir çeşit caz dansı. talk turkey dobra dobra konuşmak, yüzüne karşı söylemek.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top