ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hilbert

HH IH1 L B ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hilbert-, *hilbert*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hilbert's problemข้อปัญหาฮิลเบิร์ต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
HILBERT HH IH1 L B ER0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilbert-Matrix {f} [math.]Hilbert matrix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒルベルト[hiruberuto] (n) Hilbert [Add to Longdo]
ヒルベルト空間[ヒルベルトくうかん, hiruberuto kuukan] (n) Hilbert space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Hilbert
      n 1: German mathematician (1862-1943) [syn: {Hilbert}, {David
           Hilbert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top