ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hg

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hg-, *hg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hg(n) ตัวย่อของเฮกโตกรัม (หน่วยชั่งน้ำหนัก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hgbabbr. hemoglobin
ahgabbr. antihemophiliac globulin
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊าซเรือนกระจก[kāt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas (GHG)  FR: gaz à effet de serre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HGH EY1 CH JH IY1 EY1 CH

German-Thai: Longdo Dictionary
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシュガン[furasshugan] (n) flashgun [Add to Longdo]
海開き[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season [Add to Longdo]
酸化水銀[さんかすいぎん, sankasuigin] (n) (1) mercurous oxide (Hg2O); (2) mercuric oxide (HgO) [Add to Longdo]
土神[つちがみ;どじん, tsuchigami ; dojin] (n) earthgod; earth deity [Add to Longdo]
硫化水銀[りゅうかすいぎん, ryuukasuigin] (n) mercury sulfide (esp. mercuric sulfide, HgS, but also mercurous sulfide, Hg2S) (sulphide) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hg
   n 1: a heavy silvery toxic univalent and bivalent metallic
      element; the only metal that is liquid at ordinary
      temperatures [syn: {mercury}, {quicksilver}, {hydrargyrum},
      {Hg}, {atomic number 80}]
   2: 100 grams [syn: {hectogram}, {hg}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top