ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herr

HH EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herr-, *herr*
English-Thai: Longdo Dictionary
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herring(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง อาสัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีชื่อในภาษาละตินว่า Clupea harengus, See also: ปลาเฮริง
herringbone(n) แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v ใช้เป็นลายประดับในการเย็บปักถักร้อยหรืออื่นๆ
herringbone(vt) ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v
herringbone(vi) ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herring(เฮอ'ริง) n. ปลาจำพวก Clupea harengus
herringbone(เฮอ'ริงโบน) n. รูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูป "U" หรือ "V"
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
cherrystonen. เมล็ดเชอรี่
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
herring(n) ปลาเฮอริง
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
sherry(n) ลูกเชอรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herringbone textureเนื้อแบบก้างปลาเฮอร์ริง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
herringbone drainage systemherringbone drainage system, ระบบระบายน้ำแบบก้างปลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herrIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
herrThe police followed a red herring while they let the true criminal escape.
herrWhat she liked best was herring roe.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชอรี่ = เชอร์รี่[choērī] (n) EN: cherry  FR: cerise [f]
เหล้าเชอรี่[lao choērī] (n) EN: sherry  FR: sherry [m]
ลูกสมอ[lūk samø] (n, exp) EN: myrobalan ; cherry plum  FR: myrobolan [m]
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[nok nāng-nūan Haērring] (n, exp) EN: Herring Gull  FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
พิกุล[phikun] (n) EN: Bullet Wood ; Tanjong tree ; Medlar ; Spanish cherry

CMU English Pronouncing Dictionary
HERR HH EH1 R
HERRE HH EH1 R
HERRE HH AH1 R IY0
HERRO HH EH1 R OW0
HERRIN HH EH1 R IH0 N
HERRIG HH EH1 R IH0 G
HERREN HH EH1 R AH0 N
HERRLE HH EH1 R AH0 L
HERROD HH EH1 R AH0 D
HERRON HH EH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herr (n) hˈɛəʳr (h e@1 r)
Herren (n) hˈɛrən (h e1 r @ n)
herring (n) hˈɛrɪŋ (h e1 r i ng)
herrings (n) hˈɛrɪŋz (h e1 r i ng z)
herringbone (n) hˈɛrɪŋboun (h e1 r i ng b ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲱鱼[fēi yú, ㄈㄟ ㄩˊ, / ] herring, #90,665 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] herring, #514,496 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| คุณผู้ชาย
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Herren(n) |pl.|, See also: der Herr
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich(adj) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm , See also: Hẹrrlichkeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herrlichpretty [Add to Longdo]
herrenloses Gut; verlassenes Schiff; treibendes Wrackderelict [Add to Longdo]
Herr {m}mister; Mr. [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}gent | gents [Add to Longdo]
Herr {m}gentleman [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}master | masters [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}signor | signors [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl} | mein Herrsir | sirs | Sir, ... [Add to Longdo]
Herrenartikelgeschäft {n}haberdashery [Add to Longdo]
Herrenausstatter {m}haberdasher [Add to Longdo]
Herrenbekleidung {f}men's wear [Add to Longdo]
Herrenhaus {n}manor-house [Add to Longdo]
Herrenhemdhosen {pl}cami boxers [Add to Longdo]
Herrenschneider {m}men's tailor [Add to Longdo]
Herrin {f} | Herrinnen {pl}mistress | mistresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
アメリカンチェリー[amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei [Add to Longdo]
シェリー[shieri-] (n) sherry; (P) [Add to Longdo]
シェリー酒[シェリーしゅ, shieri-shu] (n) sherry [Add to Longdo]
セリー[seri-] (n) sherry [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
チェリー[chieri-] (n) cherry; (P) [Add to Longdo]
チェリートマト[chieri-tomato] (n) cherry tomato [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
君主[くんしゅ, kunshu] Herrscher, Monarch [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] herrschen, regieren [Add to Longdo]
支配[しはい, shihai] Herrschaft, Fuehrung, Verwaltung [Add to Longdo]
[よう, you] Herr, Frau, Fraeulein [Add to Longdo]
浪人[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
[しん, shin] HERR [Add to Longdo]
紳士服[しんしふく, shinshifuku] Herrenanzug [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Herr
   n 1: a German man; used before the name as a title equivalent to
      Mr in English
   2: a German courtesy title or form of address for a man

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top