ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herbert

HH ER1 B ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbert-, *herbert*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Stern ] Herbert Stier.400... 450... Schindler's List (1993)
Dr Herbert said Dr Chase introduced him as Mr Brown.Dr. เฮอร์เบิทบอกว่า Dr. เชสแนะนำว่าเขาชื่อ คุณ บราวน์. National Treasure (2004)
Herbert didn't die for nothing.Herbert didn't die for nothing. King Kong (2005)
Mister, we could use a man like Herbert Hoover againคุณผู้ชาย เราอยากจะเป็น คนแบบเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์อีกครั้ง Charlie Bartlett (2007)
- Strauss. Herbert Marcuse.Herbert Marcuse A Good Day to Have an Affair (2007)
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)
Colonel George Herbert Merryweather ashes to ashes dust to dust...พันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต เมอรี่เวธเธอร์ อัฐิ สู่ อัฐิ ธุลี สู่ ธุลี The Secret of Moonacre (2008)
This being the last will and testament of Colonel George Herbert Merryweather of London.นี่คือพินัยกรรมของพันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต The Secret of Moonacre (2008)
The governor of Herbert Bank is waiting for you.ผู้ว่าการรัฐ เฮอร์เบิรท์ แบงก์ กำลังรอคุณอยู่ Episode #1.7 (2008)
A man named herbert mullin.ชายที่ชื่อว่า เฮอร์เบอร์ท มัลลิน The Eyes Have It (2009)
We've established a task force to look into the evidence left behind by Herbert Mills, the sleeper who committed suicide.เราได้ก่อตั้งหน่วยงาน เพื่อตรวจดูเป็นหลักฐานทิ้งไว้โดย เฮอร์เบิร์ มิลส์ พวกสลีบเปอร์ ผู้ที่ฆ่าตัวตาย Strain (2011)
George Herbert Walker Bush.... Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbert"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBERT HH ER1 B ER0 T
HERBERT'S HH ER1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herbert (n) hˈɜːʳbət (h @@1 b @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫伯特[Hè bó tè, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, ] Herbert (name), #74,069 [Add to Longdo]
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, / ] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氷菓子[こおりがし, koorigashi] (n) frozen sweet; sherbert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Herbert
   n 1: United States musician and composer and conductor noted for
      his comic operas (1859-1924) [syn: {Herbert}, {Victor
      Herbert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top