ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hegel

HH EH1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hegel-, *hegel*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh... it was Hegel who said that all the great... greatest world events happen twice, and then Karl Marx added:เอ่อ... เฮเกลได้กล่าวไว้ว่า เหตุการณ์ที่สำคัญของโลก เกิดขึ้นสองครั้ง Enemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hegelIn the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEGEL HH EH1 G AH0 L
HEGELIAN HH IY0 JH IY1 L IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑格尔[hēi gé ěr, ㄏㄟ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] Hegel (philosopher), #26,409 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対自[たいじ, taiji] (n) being-for-others (philosophical term used by Hegel and Sartre (etre-en-soi)) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hegel
   n 1: German philosopher whose three stage process of dialectical
      reasoning was adopted by Karl Marx (1770-1831) [syn:
      {Hegel}, {Georg Wilhelm Friedrich Hegel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top