ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hay

HH EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hay-, *hay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hay(vt) เปลี่ยนเป็นหญ้าแห้ง, See also: ทำให้เป็นหญ้าแห้ง
hay(n) หญ้าแห้ง, See also: ฟาง
haycock(n) กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
hayloft(n) เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา, Syn. haymow
hayride(n) การนั่งบนรถบรรทุกหญ้าแห้งในตอนเย็นๆ อย่างสนุกสนาน
haywire(adj) ซึ่งทำงานผิดปกติ, See also: ซึ่งไม่ทำงาน
haywire(n) ลวดที่ใช้มัดฟาง
haymaker(n) คนตัดหญ้าและนำหญ้าไปตาก
haymaker(n) หมัดต่อยที่ทำให้น็อกเอาต์ (คำสแลง)
haystack(n) กองหญ้าใหญ่ที่เก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวที่กองไว้กลางแจ้ง, Syn. hayrick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hay(เฮ) n. หญ้าแห้งสำหรับให้สัตว์กิน,หญ้าหั่น
hay feverไข้ละอองฟาง,ไข้จาม
hayburnern. ม้า
haycockn. กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
haymow(เฮ'เมา) n. ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา,หญ้าแห้งดังกล่าว
hayrackn. รางหญ้าแห้งสำหรับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง
hayrick(เฮ'ริค) n. ดูhayrack
hayseedn. เมล็ดหญ้า,เศษหญ้าแห้ง,ชาวบ้านนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
hay(n) หญ้าแห้ง
hay(vt) ทำหญ้าแห้ง
HAY hay fever(n) ไข้จาม,ไข้ละอองฟาง
haycock(n) กองหญ้าแห้ง
hayfield(n) ทุ่งปลูกหญ้าสำหรับทำหญ้าแห้ง
hayrack(n) รางหญ้า
haystack(n) กองหญ้า
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hay feverไข้ละอองฟาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hayA spontaneous fire started in the hay.
hayHayakawa, the midterm results are out. You're top again!
hayHow about going surfing at Hayama next Sunday if it is fine?
hayIf the hay caught fire, it would be a real disaster.
hayI give the cows hay, and midday's work is over.
hayIt is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.
hayIt is like looking for a needle in a haystack.
hayLet's hit the hay.
hayMake hay!
hayMake hay while the sun shines.
hayMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
hayMr Hayakawa was respected by him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันฉาย(n) hayfork, See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor, Syn. ขอฉาย, ดองฉาย, ดองหาย, Count Unit: คัน, Thai Definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
กระดองหาย(n) an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count Unit: คัน, Thai Definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรอยุธยา[Ānājak Ayutthayā] (n, prop) EN: Ayutthaya Kingdom
อยุธยา[Ayutthayā] (n, prop) EN: Ayutthaya ; Ayudhya  FR: Ayutthaya
ฟักแม้ว[fak Maeo] (n, exp) EN: Chayote
จังหวัดพะเยา[Jangwat Phāyao] (n, prop) EN: Phayao province  FR: province de Phayao [f]
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[Jangwat Phra Nakhøn Si Ayutthayā] (n, prop) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya province  FR: province de Phra Nakhon Si Ayutthaya [f]
ค่างแว่นถิ่นเหนือ[khāng waen thin neūa] (n, exp) EN: Phayre's Langur
เขตพญาไท[Khēt Phayā Thai] (n, prop) EN: Phayathai district
กระดองหาย[kradønghāi] (n) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer
กระรอกบินเล็กแก้มขาว[krarøk bin lek khaēm khāo] (n, exp) EN: Phayre's Flying squirrel
กว๊านพะเยา[Kwān Phayao] (n, prop) EN: Phayao Lake

CMU English Pronouncing Dictionary
HAY HH EY1
HAYE HH EY1
HAYS HH EY1 Z
HAYN HH EY1 N
HAYEK HH EY1 IH0 K
HAYDU HH EY1 D UW0
HAYDN HH AY1 D AH0 N
HAYER HH EY1 ER0
HAYEN HH EY1 AH0 N
HAYNE HH EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hay (n) hˈɛɪ (h ei1)
Hayling (n) hˈɛɪlɪŋ (h ei1 l i ng)
haycock (n) hˈɛɪkɒk (h ei1 k o k)
hayfork (n) hˈɛɪfɔːk (h ei1 f oo k)
hayrick (n) hˈɛɪrɪk (h ei1 r i k)
haywire (n) hˈɛɪwaɪər (h ei1 w ai @ r)
haycocks (n) hˈɛɪkɒks (h ei1 k o k s)
hayforks (n) hˈɛɪfɔːks (h ei1 f oo k s)
haymaker (n) hˈɛɪmɛɪkər (h ei1 m ei k @ r)
hayricks (n) hˈɛɪrɪks (h ei1 r i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干草[gān cǎo, ㄍㄢ ㄘㄠˇ, / ] hay, #43,269 [Add to Longdo]
海斯[hǎi sī, ㄏㄞˇ ㄙ, ] Hayes (Microcomputer), #88,301 [Add to Longdo]
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, ] hay fever; seasonal allergic rhinitis, #127,484 [Add to Longdo]
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] hay fever [Add to Longdo]
刍秣[chú mò, ㄔㄨˊ ㄇㄛˋ, / ] hay; fodder [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はやぶさ, hayabusa] (n) เหยี่ยว
早い[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว
速い[はやい, hayai] (adj) เร็ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] TH: เป็นที่นิยม  EN: to be popular
はやる[はやる, hayaru] TH: กำลังฮิต  EN: to come into fashion
生やす[はやす, hayasu] TH: ไว้หนวดเครา  EN: to wear beard
生やす[はやす, hayasu] TH: ทำให้งอกงาม
生やす[はやす, hayasu] TH: ปลูก
流行る[はやる, hayaru] TH: เป็นที่นิยมไปทั่ว  EN: to flourish
流行る[はやる, hayaru] TH: ฮิต  EN: to be popular

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heu {n} | Heu machenhay | to make hay [Add to Longdo]
Heuschnupfen {m} [med.]hay fever; hayfever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
おはよっす[ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
速さ[はやさ, hayasa] speed [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]
ヘイズ[へいず, heizu] Hayes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
早い[はやい, hayai] frueh, schnell [Add to Longdo]
早まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
早める[はやめる, hayameru] beschleunigen [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] Stromschnelle [Add to Longdo]
早目に[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
早耳[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
早起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
生やす[はやす, hayasu] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
破約[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hay
   n 1: grass mowed and cured for use as fodder
   v 1: convert (plant material) into hay

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ay aye
 
 1. evet, muhakkak, hay, hay.Aye aye, Sir! Baş üstüne efendim ! (gemicinin cevabı)
 2. Tamam anlaşıldı!
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top