ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handel

HH AE1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handel-, *handel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handelBach and Handel were contemporaries.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคมระย้า[khōmrayā] (n) EN: chandelier  FR: chandelier
เทียน[thīen] (n) EN: candle  FR: bougie [f[ ; chandelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDEL HH AE1 N D AH0 L
HANDELS HH AE1 N D AH0 L Z
HANDEL'S HH AE1 N D AH0 L Z
HANDELAND HH AE1 N D IH0 L AH0 N D
HANDELMAN HH AE1 N D AH0 L M AH0 N
HANDELSMAN HH AE1 N D IH0 L S M AH0 N
HANDELSBANK HH AE1 N D AH0 L Z B AE2 NG K
HANDELSBANKEN HH AE2 N D AH0 L S B AE1 NG K AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, Syn. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, Syn. feilschen
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: um etw., Syn. gehen
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handel {m}commerce [Add to Longdo]
Handel {m}mongering [Add to Longdo]
Handel {m}trafficking [Add to Longdo]
Handel {m}; Abkommen {n}; Deal {m}; Geschäft {n}deal [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n}; Angebot {n}bargain [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n} | lebhafter Handel | "Rund um die Uhr" Handeltrade; trading | active trading | all day trading [Add to Longdo]
Handel {m}; Umgang {m}; Verkehr {m}commerce [Add to Longdo]
Handel treiben; handelnto trade; to merchandise; to merchandize [Am.] [Add to Longdo]
Handelnde {m,f}; Handelnderdoer [Add to Longdo]
Handels...marketing [Add to Longdo]
Handelsabkommen {n}trade agreement [Add to Longdo]
Handelsbank {f}commercial bank [Add to Longdo]
Handelsbeziehungen {pl}trade relations [Add to Longdo]
Handelsbilanz {f} | Handelsbilanzen {pl} | passive Handelsbilanzbalance of trade | balances of trade | adverse trade balance [Add to Longdo]
Handelsbrauch {m}trade usage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンデリア[shanderia] (n) chandelier; (P) [Add to Longdo]
ハンデルスブラット[handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
商港[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
商魂[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]
日米貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
貿[ぼう, bou] HANDEL, AUSTAUSCH [Add to Longdo]
貿易[ぼうえき, boueki] Handel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Handel
   n 1: a prolific British baroque composer (born in Germany)
      remembered best for his oratorio Messiah (1685-1759) [syn:
      {Handel}, {George Frideric Handel}, {George Frederick
      Handel}, {Georg Friedrich Handel}]
   2: the music of Handel

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top