ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gilbert

G IH1 L B ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gilbert-, *gilbert*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gilbert(กิล'เบิร์ท) n. หน่วยแรงแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gilbert's Diseaseโรคกิลเบิร์ต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
GILBERT G IH1 L B ER0 T
GILBERTA JH IY0 L B EH1 R T AH0
GILBERTE G IH1 L B ER0 T
GILBERTI JH IY0 L B EH1 R T IY0
GILBERTO G IH0 L B ER1 T OW0
GILBERTO G IH0 L B EH1 R T OW2
GILBERT'S G IH1 L B ER0 T S
GILBERTINE JH IY0 L B ER0 T IY1 N IY0
GILBERTINA JH IY0 L B ER0 T IY1 N AH0
GILBERTSON G IH1 L B ER0 T S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gilbert (n) gˈɪlbət (g i1 l b @ t)
Gilbertian (j) gˈɪlbˈɜːʳtɪəʳn (g i1 l b @@1 t i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉尔伯特群岛[Jí ěr bó tè qún dǎo, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Gilbert Islands, #250,133 [Add to Longdo]
吉伯特氏症候群[jí bó tè shì zhèng hòu qún, ㄐㄧˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzzügel-Dickkopf {m} [ornith.]Gilbert Whistler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジルベール症候群[ジルベールしょうこうぐん, jirube-ru shoukougun] (n) Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gilbert
   n 1: a unit of magnetomotive force equal to 0.7958 ampere-turns
      [syn: {gilbert}, {Gb}, {Gi}]
   2: a librettist who was a collaborator with Sir Arthur Sullivan
     in a famous series of comic operettas (1836-1911) [syn:
     {Gilbert}, {William Gilbert}, {William S. Gilbert}, {William
     Schwenk Gilbert}, {Sir William Gilbert}]
   3: English court physician noted for his studies of terrestrial
     magnetism (1540-1603) [syn: {Gilbert}, {William Gilbert}]
   4: English navigator who in 1583 established in Newfoundland the
     first English colony in North America (1539-1583) [syn:
     {Gilbert}, {Humphrey Gilbert}, {Sir Humphrey Gilbert}]
   5: United States architect who influenced the development of the
     skyscraper (1859-1934) [syn: {Gilbert}, {Cass Gilbert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top