ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

germany

JH ER1 M AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -germany-, *germany*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germanyเยอรมนี [TU Subject Heading]
Germany (East)เยอรมนี (ตะวันออก) [TU Subject Heading]
Germany (West)เยอรมนี (ตะวันตก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
germanyA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
germanyAlmost all my records were imported from Germany.
germanyFather will come back from Germany before long.
germanyGeorge has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.
germanyGermany adjoins Holland.
germanyGermany adopted a social security system in the 1880's.
germanyGermany borders on France.
germanyGermany made an alliance with Italy.
germanyGermany of today is not what it was ten years ago.
germanyGermany produced many scientists.
germanyGermany then had a powerful army.
germanyGermany was allied with Italy in World War II.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศเยอรมนี[Prathēt Yoēramanī] (n, prop) EN: Germany  FR: Allemagne [f]
เยอรมนี[Yoēramanī] (n, prop) EN: Germany  FR: Allemagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GERMANY JH ER1 M AH0 N IY0
GERMANYS JH ER1 M AH0 N IY0 Z
GERMANY'S JH ER1 M AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Germany (n) ʤˈɜːʳməniː (jh @@1 m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, ] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind, #1,188 [Add to Longdo]
德国[Dé guó, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Germany; German, #1,311 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutschland {m} [geogr.]Germany (de) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
シュタージ[shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]
デアンドル[deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria) [Add to Longdo]
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany) [Add to Longdo]
英独[えいどく, eidoku] (n) Britain and Germany [Add to Longdo]
英仏独[えいふつどく, eifutsudoku] (n) Britain, France and Germany [Add to Longdo]
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917) [Add to Longdo]
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Germany
   n 1: a republic in central Europe; split into East Germany and
      West Germany after World War II and reunited in 1990 [syn:
      {Germany}, {Federal Republic of Germany}, {Deutschland},
      {FRG}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top