ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genoa

JH EH1 N OW0 AH0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genoa-, *genoa*
Possible hiragana form: げのあ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, one evening in spring halfway between Genoa and New York right it the middle of the oceanค่ำหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ครึ่งทางระหว่างเจนัวกับนิวยอร์ค ตรงกลางมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจนัว [TM] (jēnūa) EN: Genoa   FR: Gênes
สาธารณรัฐเจนัว [n. prop.] (Sāthāranarat Jēnūa) EN: Republic of Genoa   FR: République de Gênes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENOA    JH EH1 N OW0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Genoa    (n) ʤˈɛnouə (jh e1 n ou @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热那亚[Rè nà yà, ㄖㄜˋ ㄋㄚˋ ㄧㄚˋ, / ] Genoa, #50,707 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita [Add to Longdo]
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Genoa
      n 1: a seaport in northwestern Italy; provincial capital of
           Liguria [syn: {Genoa}, {Genova}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top