ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genna

JH EH1 N AH0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genna-, *genna*
Possible hiragana form: げんな
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genna specializes in first-timers.เจ็นนานี่แหละ มือเปิดซิงชั้นเซียน Walk of Punishment (2013)
Gennaro Marx.เจนาโร มาร์ค โสด อายุ 63 The Scarecrow (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENNA    JH EH1 N AH0
GENNADI    JH EH0 N AA1 D IY0
GENNADY    G AH0 N AA1 D IY0
GENNARO    JH AH0 N AA1 R OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
権限内に[けんげんないに, kengennaini] (adv) within the scope of authority [Add to Longdo]
験直し[げんなおし, gennaoshi] (n) (See 縁起直し) Trying to change one's luck [Add to Longdo]
元和[げんわ, genwa] (n) Genna era (1615.7.13-1624.2.30) [Add to Longdo]
元和[げんわ, genwa] (n) (obsc) Genwa era, Genna era (1615.7.13-1624.2.30) [Add to Longdo]
現生;現なま[げんなま, gennama] (n) real money; cash [Add to Longdo]
現内閣[げんないかく, gennaikaku] (n) present cabinet [Add to Longdo]
際限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]
際限なく続く[さいげんなくつづく, saigennakutsuduku] (exp,v5k) to continue without end; to go on to eternity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top