ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gen

JH EH1 N ER0 AH0 L   
239 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gen-, *gen*
Possible hiragana form: げん
English-Thai: Longdo Dictionary
GEN(abbrev ) พลเอก, พล.อ., S. General,
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gene[N] ยีน, See also: ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
gent[N] สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
geny[SUF] ทำให้เป็น
genic[SUF] ทำให้เป็น
genie[N] ภูตในนิทานอาหรับ, Syn. genii, spirit, fay
genii[N] ภูตในนิทานโรมัน (คำนามพหูพจน์ของ genius), Syn. genies
genre[N] ชนิด, See also: ประเภท, จำพวก, แบบ, Syn. kind, sort, type, style
genus[N] ตระกูลของพืชและสัตว์, See also: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์, Syn. class, order, rank, kind, sort
gen up[PHRV] ค้นหาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ, See also: ให้เบาะแสเกี่ยวกับ, ให้ร่องรอยเกี่ยวกับ, Syn. clue up
gender[N] เพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
gender(เจน'เดอะ) n. เพศ,ชนิด,ประเภท vt.,vi. กำเนิด,ให้กำเนิด,เกิด
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
gene(จีน) n. พันธุ์,ยีน,หน่วยทางพันธุกรรมในโครโมโซม
genealogyn. การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูล
genera(เจน'เนอระ) n. พหูพจน์ของ genus
generableadj. ซึ่งสืบพันธุ์ได้,ซึ่งให้กำเนิดได้,ซึ่งเกิดได้, See also: generability,n.
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร
gender(n) เพศ,ชนิด,ประเภท
gene(n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
genera(n) pl ของ genus
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
general(n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genal; buccal; jugal-แก้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gender identityเพศเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gender roleบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneจีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneสิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneยีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gene structureโครงสร้างสิ่งสืบต่อพันธุกรรม, โครงสร้างยีน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genealogyพงศาวลีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genealogyพงศาวลีวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
generaสกุล [พหูพจน์ของ genus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genaแก้ม [การแพทย์]
Gena Vulgumหัวเข่าชิดกัน [การแพทย์]
Gender identityเอกลักษณ์ทางเพศ [TU Subject Heading]
Gender Identityความรู้สึกว่าตนเป็นเพศชายหรือหญิง, [การแพทย์]
Gender Identityการสร้างความรู้สึกเป็นเพศของตน, [การแพทย์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Gender mainstreamingกระแสความเสมอภาคทางเพศ [TU Subject Heading]
Gender Oreintationความพึงพอใจทางเพศต่อบุคคลอื่น [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
generation (n) สายพันธุ์
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
genie (n ) ชื่อเพลงแรกและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มของ 2nd Mini Album จากวง SNSD ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเต้นที่เน้นทางด้านการใช้ขาและมีท่าหนึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าเตะตะกร้อที่สุดไฮโซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genji!นี่,เกนจิ Crows Zero (2007)
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If we get them to General Schmelloffel,ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก The Great Dictator (1940)
- Take me to General Schmelloffel.- ฉันต้องไปพบ ผู้พัน ชเมลลาเฟอ The Great Dictator (1940)
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genI believe it is a genuine Picasso.
genThis silverware set has been in my family for generations.
genWho is that gentleman to whom he is speaking?
genOur generation has seen a lot of changes.
genHe is not at all a gentleman.
genKamakura is a place noted in connection with the Genji family.
genGenerally speaking, there is little rain here in June.
genHe was advanced to the rank of general.
genWe have to transmit our culture to next generation.
genSunny weather is general in Japan in November.
genHe is a perfect gentleman.
genAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
งานธุรการ[N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
แผ่วเบา[ADV] gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ไวยากรณ์พึ่งพา[N] generative grammar
สายพันธุ์[N] gene

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   

CMU English Pronouncing Dictionary
GEN    JH EH1 N ER0 AH0 L
GENE    JH IY1 N
GENS    JH EH1 N Z
GENT    JH EH1 N T
GENO    JH IY1 N OW0
GENK    JH EH1 NG K
GENA    JH EH1 N AH0
GEN.    JH EH1 N
GEN.    JH EH1 N ER0 AH0 L
GENG    JH EH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gen    (n) ʤˈɛnrəl (jh e1 n r @ l)
gen    (v) ʤˈɛn (jh e1 n)
Gene    (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
gene    (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
gens    (v) ʤˈɛnz (jh e1 n z)
gent    (n) ʤˈɛnt (jh e1 n t)
Genoa    (n) ʤˈɛnouə (jh e1 n ou @)
genes    (n) ʤˈiːnz (jh ii1 n z)
genie    (n) ʤˈiːniː (jh ii1 n ii)
genii    (n) ʤˈiːnɪaɪ (jh ii1 n i ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēng, ㄍㄥ, ] to change, #122 [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more, #122 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
根据[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation, #328 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南, #440 [Add to Longdo]
更多[gèng duō, ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ, ] more; even more, #501 [Add to Longdo]
更加[gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] more (than sth else); even more, #783 [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more, #1,438 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings, #1,455 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง
元気[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด
減点[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
原価[げんか, genka] (vt ) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
原稿[げんこう, genkou] draft
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
厳選[げんせん, gensen] (n ) การเลือกอย่าพิถีพิถ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
現地[げんち, genchi] Thai: สถานที่จริง
現地[げんち, genchi] Thai: ท้องถิ่น
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
原因[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

German-Thai: Longdo Dictionary
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
Genehmigung(n) |die , pl. Genehmigungen| การอนุญาต, See also: S. die Zulassung
generell(adj) ทั่วไป, See also: A. speziell,
Genick(n) |das, pl. Genicke| ต้นคอ, หลังคอ
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen. , See also: S. genügend, ausreichend,
genügen(vi) |genügte, hat genügt| พอ, เพียงพอ เช่น 150 Grad genügt für den Kuchen. , See also: S. reichen,
genügend(adj adv) เพียงพอ , See also: S. genug
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genehmigungsbedürftiges Bauvorhabenbuilding development requiring building permission [Add to Longdo]
Gen {n} | Gene {pl} | mehrere Gene betreffend | gefloxtes Gengene | genes | multigenic | floxed gene [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f}; Treffgenauigkeit {f} | Acht-Bit-Genauigkeit | mit peinlicher Genauigkeitaccuracy | eight-bit accuracy | with rigorous accuracy [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}fidelity [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}measuredness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}minuteness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}elaborateness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}exactness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}specificity [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}strictness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Kleinheit {f}minuteness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Ausführlichkeit {f}; Sorgfalt {f}particularity [Add to Longdo]
Genauigkeitsgrad {m}degree of accuracy [Add to Longdo]
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n ) ชื่อเมืองจเนีวา
en généralโดยทั่วไป
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
享有[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
享楽[きょうらく, kyouraku] Genuss [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
元素[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gen
   n 1: informal term for information; "give me the gen on your new
      line of computers"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cerement
 
 1. (gen.), (çoğ.) mumlu bez, kefen bezi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chap, chop
 
 1. (gen.), (çoğ.) çene, çene boşluğu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chilblain
 
 1. (gen.), (çoğ.), (tıb.) soğuk ve rutubetten el ve ayaklarda hâsıl olan kızarıklık ve şişlik
 2. mayasıl.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gripe
 
 1. (A.B.D.), (k.dili.) sıkıntı vermek, cefa etmek, kızdırmak: sancı vermek (kann)
 2. sancılanmak
 3. (A.B.D.), (argo) sızlanmak, şikâyet etmek
 4. (A.B.D.), (k.dili.) şikâyet, sıkıntı
 5. (gen.), (çoğ.) karın ağrısı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 habiliment
 
 1. (gen.), (çoğ.) elbise, kıyafet, kılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 misgiving
 
 1. (gen.), (çoğ.) şüphe, kuşku, kuruntu
 2. korku.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nerve
 
 1. sinir, asap
 2. kuvvet
 3. soğukkanlılık, metanet, cesaret
 4. küstahlık, cüret
 5. (gen.), (çoğ.) duyarlık, duysal dayanıklılık kaynağı
 6. (gen.) (çoğ.) asabi buhran asap bozukluğu
 7. (biyol.) kanat veya yaprak damarı. nerve agent (ask.) sinirleri altüst eden gaz. nerve center (anat.) işitme ve görme gibi belirli görevi olan sinir hücrelerinin toplandığı yer, sinir merkezi
 8. yönetim ve haberleşme merkezi
 9. komuta merkezi. nerve fiber sinir lifi. nerve gas sinir gazı. nerve impulse sinir akımı. nerve track özellikle beyinde ve belkemiğinde sinirlerin geçtiği yer. a fit of nerves sinir buhranı get on one' nerves birinin sinirine dokunmak, asabını bozmak. strain every nerve son derece gayret göstermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sahib
 
 1. (gen.), b.h. Hindistan'da Avrupalılara verilen ünvan
 2. efendi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sanction
 
 1. tasdik, teyit
 2. müeyyide
 3. kanuna itaatsizlik cezası
 4. (gen.), (çoğ.) milletlerarası bir kanunu çiğneyen devlete karşı diğer birkaç devletin birleşerek aldık ları zorlatıcı tedbir
 5. tasdik etmek, teyit etmek, tasvip etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slipway
 
 1. (gen.), (çoğ.) gemi yapı kızağı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sulk
 
 1. somurtmak, surat asmak, küsmek
 2. (gen.), (çoğ.) somurtma
 3. küskünlük
 4. somurtkanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 temporality
 
 1. muvakkatlik, geçicilik
 2. (gen.), (çoğ.) kilise gibi dinsel bir kuruluşa ait emlâk ve gelir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 whisker
 
 1. (çoğ.) yanak sakalı, yan sakal
 2. (çoğ.), (k. dili) bıyık
 3. sakal kılı
 4. (çoğ.) kedi bıyığı
 5. (den.), (gen.), (çoğ.) cıvadranın iki tarafındaki çubuklar. whiskered yan sakallı, sakallı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arrear
 
 1. arka kısım
 2. arkada kalma
 3. (gen.), (çoğ.) ödenmemiş borç, bakaya. be in arrears borcu vaktinde ödeyememek. arrearage geri kalma
 4. vaktinde ödenmemiş borcun bakyyesi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top