ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gabi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gabi-, *gabi*
Possible hiragana form: がび
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gabiongabion, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promised Gabi a girl's night.ฉันนัดกับกาบี้แล้ว เป็นคืนของผู้หญิง Masquerade (2012)
Gabi wanted to talk about this Paul.กาบี้ต้องการคุยเรื่องนี้ พอล Masquerade (2012)
Gabi and I went, but nothing happened between Paul and me.กาบี้กับฉันเลยไป แต่ไม่มีอะไรระหว่างฉันกับพอล Masquerade (2012)
He was... things got weird, tense, so Gabi and I got out of there.. บรรยากาศดูตึงเครียด กาบี้กับฉันเลยออกมาจากที่นั่น Masquerade (2012)
Gabi took a video on my phone.กาบี้ถ่ายวิดิโอด้วยโทรศัพท์ของฉัน Masquerade (2012)
You know, that night, Gabi didn't even want to come out.คุณรู้มั้ย คืนนั้นกาบี้ไม่ได้อยากจะไปเลย Masquerade (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GABIE G AE1 B IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ガビアル[gabiaru] (n) gharial (fre [Add to Longdo]
ギガビット[gigabitto] (n) {comp} gigabit [Add to Longdo]
ギガビットイーサネット[gigabittoi-sanetto] (n) {comp} Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
マレーガビアル[mare-gabiaru] (n) false gharial (Tomistoma shlegelii) [Add to Longdo]
メガビット[megabitto] (n) {comp} megabits [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]
蛇籠[じゃかご, jakago] (n) gabion [Add to Longdo]
長引く(P);長びく[ながびく, nagabiku] (v5k,vi) to be prolonged; to drag on; (P) [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blunt
 
 1. kör, keskin olmayan (bıçak, makas)
 2. lafını sakınmayan, açık konuşan, pervasız
 3. anlayışı kıt, gabi
 4. hissiz, duygusuz
 5. körletmek, önünü almak, kesmek (iştah, kuvvet)bluntly keskin olmayarak
 6. açıkça. bluntness pervasızlık
 7. keskin olmayış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dull
 
 1. ağır, kafası işlemez, kalın kafalı, gabi
 2. alık, anlayışsız
 3. duygusuz, hissiz, vurdumduymaz
 4. kesat, durgun
 5. sıkıcı, kasvetli
 6. kor, kesmez
 7. donuk, sönük, canlı ve parlak olmayan (renk)
 8. körletmek, körlenmek
 9. donuklaştırmak
 10. donuklaşmak
 11. sersemletmek . dullard ahmak kimse. dullish donuk
 12. ahmak. dullness sıkıntı, kasvet
 13. körlük, kesmezlik. dully ahmakça
 14. sönük bir şekilde.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top