ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gabe

G EY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gabe-, *gabe*
Possible hiragana form: がべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaberdine(n) ผ้าแกเบอร์ดีน, See also: ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝน / เสื้อกันหนาว, Syn. homespun
gaberdine(n) เสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาวซึ่งทำด้วยผ้าแกเบอร์ดีน, See also: เสื้อคลุมยาวและหลวมแบบที่ชาวยิวสวม, Syn. mackintosh, slicker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีเกลือ[phāsī kleūa] (n, exp) FR: gabelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GABE G EY1 B
GABEL G AH0 B EH1 L
GABER G EY1 B ER0
GABELE G AH0 B EH1 L EY0
GABERT G AE1 B ER0 T
GABEIRA G AH0 B EY1 R AH0
GABELLI G AH0 B EH1 L IY0
GABEHART G EY1 B HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gabelli (n) gæbˈɛliː (g a b e1 l ii)
gaberdine (n) gˌæbədˈiːn (g a2 b @ d ii1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อมูล
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ, Syn. Einsendeschluss
Sonderausgabe(n) |die, pl. Sonderausgaben| ฉบับพิมพ์พิเศษ
Vorgabe(n) |die, pl. Vorgaben| กฎระเบียบ เช่น Nun wurde eine neue Vorgabe definiert: Bis Ende des Jahres 2010 soll noch einmal rund eine halbe Milliarde Kilogramm elektronischer Geräte und Druckpatronen zurückgenommen und dem Recycling zugeführt werden.
Bekanntgabe(n) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f} (Besteck; Fahrrad) | Gabeln {pl}fork | forks [Add to Longdo]
Gabel {f}pitchfork [Add to Longdo]
Gabel {f} | Gabeln {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Gabelbein {n}wishbone [Add to Longdo]
Gabelblatt {n}fork blade [Add to Longdo]
Gabelflug {m}open jaw flight [Add to Longdo]
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket [Add to Longdo]
Gabelfrühstück {n}lunch; tiffin; brunch [Add to Longdo]
Gabelhochhubwagen {m}pallett stackers [Add to Longdo]
Gabelhubwagen {m}pallett trucks [Add to Longdo]
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}clevis [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}fork crown [Add to Longdo]
Gabelkopfschraube {f} [techn.]clevis stud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガバージン[gaba-jin] (n) gaberdine; gabardine [Add to Longdo]
ガベージインガベージアウト[gabe-jiingabe-jiauto] (n) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
ガベジ[gabeji] (n) {comp} garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[gabejikorekushon] (n) {comp} garbage collection [Add to Longdo]
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value [Add to Longdo]
煉瓦塀;れんが塀[れんがべい, rengabei] (n) brick wall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions