ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freud

F R OY1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freud-, *freud*, freu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
freudian(ฟรอย'เตียน) adj. เกี่ยวกับSigmund Freud

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freudFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
freudFreud originated psychoanalysis.
freudNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
freudShe is a follower of Freud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิกมันด์ ฟรอยด์[Sikaman Frøi] (n, prop) EN: Sigmund Freud  FR: Sigmund Freud

CMU English Pronouncing Dictionary
FREUD F R OY1 D
FREUD'S F R OY1 D Z
FREUDIAN F R UW1 D IY0 AH0 N
FREUDENBERG F R OY1 D AH0 N B ER0 G
FREUDENTHAL F R OY1 D IH0 N TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Freud (n) frˈɔɪd (f r oi1 d)
Freudian (j) frˈɔɪdɪəʳn (f r oi1 d i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛洛伊德[Fó luò yī dé, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (psychoanalyst) [Add to Longdo]
弗落伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (name) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} (über)joy (at) [Add to Longdo]
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Freude {f}blitheness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}enjoyment | enjoyments [Add to Longdo]
Freude {f}funnies [Add to Longdo]
Freude {f}; Fröhlichkeit {f}gladness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}gratification | gratifications [Add to Longdo]
Freude {f}joice [Add to Longdo]
Freude {f}fun [Add to Longdo]
Freude {f}joyousness [Add to Longdo]
Freude {f}glee [Add to Longdo]
Freudenfest {n} | Freudenfeste {pl}whoopee | whoopees [Add to Longdo]
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]
Freudensprung {m}; Lufttsprung {m}caper [Add to Longdo]
Freudensprung {m}dido [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜怒[きど, kido] Freude_und_Zorn, Gefuehle [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
喜悦[きえつ, kietsu] Freude, Entzuecken [Add to Longdo]
悦楽[えつらく, etsuraku] Freude, Vergnuegen [Add to Longdo]
[ゆ, yu] FREUDE, VERGNUEGEN [Add to Longdo]
慶事[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]
祝杯[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Freud
      n 1: Austrian neurologist who originated psychoanalysis
           (1856-1939) [syn: {Freud}, {Sigmund Freud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top