ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faber

F EY1 B ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faber-, *faber*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd rather die than face your parents because, what, you broke their Faberge Egg?คุณอาจจะตายก่อนได้เจอหน้าพ่อแม่ เพราะว่า.. อะไร.. Emancipation (2008)
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่ The Roommate Transmogrification (2011)
Second, I leave my Faberge egg collection--"อย่างที่สอง ฉันยกคอลเลกชันไข่ Faberge The Princess Dowry (2012)
I based my generosity on the salary of a hotel maid, not a high-priced call girl with a taste for Fabergé eggs.ฉันคำนวณความกรุณานั้น บนเงินเดือนของแม่บ้านโรงแรม ไม่ใช่โสเภณีค่าตัวสูง ที่มีรสนิยมเรื่องไข่ฟาเบอร์เช It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Mike Faber?ไมค์ เฟเบอร์ใช่ไหม A Gettysburg Address (2012)
Let me guess... Mike Faber.ให้ผมเดานะ ไมค์ เฟเบอร์ Two Hats (2012)
Yeah, look, they have Faberge eggs.ใช่ ดูนี่สิ พวกมันมีไข่ฟาแบร์เช่ด้วยนะ Out of the Frying Pan (2013)
And two imperial Faberge eggs.และไข่ฟาแบร์เช่จักรพรรดิอีก 2 ใบ Out of the Frying Pan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faberFaber wrote books about insects.

CMU English Pronouncing Dictionary
FABER    F EY1 B ER0
FABERGE    F AE2 B ER0 JH EY1
FABERMAN    F EY1 B ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Faberge    (n) fˈæbɛrʤɛɪ (f a1 b e r jh ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロガネツバメウオ[, shiroganetsubameuo] (n) Atlantic spadefish (Chaetodipterus faber, species of Western Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ホモファーベル;ホモファベル[, homofa-beru ; homofaberu] (n) (See ホモルーデンス) homo faber (lat [Add to Longdo]
的鯛[まとうだい;マトウダイ, matoudai ; matoudai] (n) (uk) John Dory (Zeus faber) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top