ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etan

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etan-, *etan*
Possible hiragana form: えたん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
gametangiumn. อวัยวะสร้างgamete (ดู) -pl. gametangia
tetanic(ทิแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับโรคบาดทะยัก
tetanus(เทท'ทะนัส) n. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก, See also: tetanoid adj.
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต

English-Thai: Nontri Dictionary
tetanus(n) โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบ[høp] (adj) FR: haletant ; pantelant
กันน้ำ[kannām] (adj) EN: waterproof  FR: étanche ; résistant à l'eau
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (adj) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping  FR: essoufflé ; haletant
มะหะหมัด[Mahamat] (adj) EN: Mohammedan  FR: mahométan (vx)
มะข่วง[makhūang] (n) EN: Zanthoxylum rhetsa ; indian ivy-rue ; kayetana   FR: Zanthoxylum rhetsa
นาฬิกากันน้ำ[nālikā kannām] (n, exp) EN: waterproof watch  FR: montre étanche [f]
น่าเป็นห่วง[nā pen huang] (adj) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome  FR: inquiétant ; préoccupant
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
หนอง[nøng] (n) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir  FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
เปตอง[pētøng] (n) EN: petanque  FR: pétanque [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べたんこ[betanko] (adj-no) squished flat [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
ぺたん[petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
アセトアニリド[asetoanirido] (n) acetanilide [Add to Longdo]
ウレタン[uretan] (n) (1) urethane foam (ger [Add to Longdo]
ウレタンゴム[uretangomu] (n) (abbr) polyurethane rubber (ger [Add to Longdo]
ウレタンフォーム[uretanfo-mu] (n) Urethane foam [Add to Longdo]
ウレタン樹脂[ウレタンじゅし, uretan jushi] (n) (See ポリウレタン) urethane resin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top