ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ester

EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ester-, *ester*
English-Thai: Longdo Dictionary
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ester(n) สารประกอบอินทรีย์เกิดจากปฏิกิริยาของกรดกับอัลกอฮอล์, See also: สารเอสเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
bimestern. ระยะเวลา2เดือน, See also: bimestrial adj. ระยะเวลา2เดือน
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
cholesterol(คะเลส'ทะรอล) n. คอลเลสเตอรอล
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate, putrefy
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักการพนัน, Syn. gambler
harvester(ฮาร์'เวสเทอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว,ผู้ได้รับดอกผล, Syn. reaper

English-Thai: Nontri Dictionary
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
gamester(n) นักการพนัน
harvester(n) ผู้เก็บเกี่ยว,คนเกี่ยวข้าว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว
jester(n ) จำอวด,ตัวตลก
northwesterly(adj, adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
esterเอสเทอร์, สารประกอบที่เกิดจากแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ สูตรโครงสร้างทั่วไปคือ     เช่น ไขมันเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ester Bondพันธะเอสเตอร์,เอสเทอร์บอนด์ [การแพทย์]
Ester Group Analysisการวิเคราะห์หมู่เอสเตอร์ [การแพทย์]
Ester Linkage, Primaryเอสเทอร์ลิงเคจปฐมภูมิ [การแพทย์]
Esterasesเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Esterasesเอสเตอเรส,เอนไซม์,เอสเตอเรส [การแพทย์]
Esterificationการเกิดเอสเทอร์,การเกิดเอศเทอร์ [การแพทย์]
esterificationเอสเทอริฟิเคชัน, การทำให้เกิดสารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Esterificatorsเอสเตอริฟิเคเตอร์ [การแพทย์]
Estersเอสเทอร์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[Aepfarikā Tawan-tok] (n, exp) EN: West Africa ; Western Africa  FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[atsadongkhot] (adj) EN: western ; occidental  FR: occidental
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เช้าวานนี้[chāo wānnī] (x) EN: yesterday morning
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTER EH1 S T ER0
ESTERS EH1 S T ER0 Z
ESTERLY EH1 S T ER0 L IY0
ESTERLINE EH1 S T ER0 L AY2 N
ESTERLINE'S EH1 S T ER0 L AY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] ester, #10,883 [Add to Longdo]
酯酶[zhǐ méi, ㄓˇ ㄇㄟˊ, ] esterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis, #40,925 [Add to Longdo]
酯化[zhǐ huà, ㄓˇ ㄏㄨㄚˋ, ] esterification, #66,575 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gesternเมื่อวาน
Silvester(uniq) คืนก่อนวันปีใหม่ (31 ธันวาคม)
Schwester(n) |die, pl. Schwestern| พี่สาว, น้องสาว, See also: A. Bruder

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
せがむ[segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
せびる[sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
イエスタデー[iesutade-] (n) yesterday [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
要求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] requester [Add to Longdo]
要求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
要求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ester
      n 1: formed by reaction between an acid and an alcohol with
           elimination of water

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top