ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esma

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esma-, *esma*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
linesman(ไลนซ'เมิน) n. =lineman (ดู)
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
yesmann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
เจ้าหน้า[jaonā] (n) EN: agent ; front man ; spokesman  FR: porte-parole [m]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [f]
คนขาย[khonkhāi] (n) EN: salesman ; vendor  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายของ[khonkhāi khøng] (n) EN: salesman  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[khøsøk ratthabān] (n, exp) EN: government spokesman  FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
นักการเมือง[nakkānmeūang] (n) EN: politician ; statesman ; congressman  FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
นักการทูต[nakkānthūt] (n) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman  FR: diplomate [m, f]
พนักงานขาย[phanakngān khāi] (n, exp) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESMARK EH1 S M AA2 R K

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーツマン[sute-tsuman] (n) statesman [Add to Longdo]
ステーツマンシップ[sute-tsumanshippu] (n) statesmanship [Add to Longdo]
スポークスマン[supo-kusuman] (n) spokesman; (P) [Add to Longdo]
セールスマン[se-rusuman] (n) salesman; (P) [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ブライズメイド[buraizumeido] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
ラインズマン[rainzuman] (n) linesman [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
為政者[いせいしゃ, iseisha] (n) statesman; (P) [Add to Longdo]
営業マン[えいぎょうマン, eigyou man] (n) salesman; businessman [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top