ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ernie

ER1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ernie-, *ernie*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dernier(เดอเนีย') adj. สุดท้าย,ที่สุด,ชั้นสุดท้าย
vernier(เวอ'เนียร์) n. ไม้บรรทัดขนาดเล็กและเคลื่อนไปมาได้สำหรับวัดระยะอย่างละเอียด โดยวิธีแบ่งเส้นให้เหลื่อมกัน, (คณิตศาสตร์) อุปกรณ์ช่วยทำให้อุปกรณ์อื่นปรับตัวได้แม่นยำ. adj. ติดด้วยไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อาทิตย์ที่แล้ว[āthit thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière
แบบใหม่ที่สุด[baēp mai thīsut] (n, exp) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
เดือนที่แล้ว[deūoen thīlaēo] (n, exp) EN: last month  FR: le mois dernier [m]
จนกระทั่งนาทีสุดท้าย[jonkrathang nāthī sutthāi] (x) FR: jusqu'à la dernière minute
จนนาทีสุดท้าย[jon nāthī sutthāi] (x) FR: jusqu'à la dernière minute
การเรียกครั้งสุดท้าย[kān rīek khrang sutthāi] (n, exp) EN: last call  FR: dernier appel [m]
ขั้นปลาย[khan plāi] (n, exp) EN: final stage ; terminal stage ; end  FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นสุดท้าย[khan sutthāi] (n, exp) EN: final stage ; terminal stage ; end  FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERNIE ER1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ernie (n) ˈɜːʳniː (@@1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erniedriger {m}abaser [Add to Longdo]
Erniedrigung {f}; Demütigung {f}abasement [Add to Longdo]
erniedrigen; demütigen | erniedrigend; demütigend | erniedrigt; gedemütigt | erniedrigt; demütigt | erniedrigte; demütigteto abase | abasing | abased | abases | abased [Add to Longdo]
erniedrigen | erniedrigend | erniedrigt | erniedrigt | erniedrigteto humiliate | humiliating | humiliated | humiliates | humiliated [Add to Longdo]
erniedrigend {adv}humiliatingly [Add to Longdo]
erniedrigend {adj}demeaning [Add to Longdo]
erniedrigen | erniedrigend | erniedrigt | erniedrigt | erniedrigteto vulgarize | vulgarizing | vulgarized | vulgarizes | vulgarized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケール[suke-ru] (n) scale; vernier; (P) [Add to Longdo]
ノギス[nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニア[ba-nia] (n) scale; vernier [Add to Longdo]
バーニヤ[ba-niya] (n) vernier [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]
副尺[ふくしゃく, fukushaku] (n) vernier scale [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top