ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erma

ER1 M AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erma-, *erma*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
derma(เดอร์'มะ) n. หนังแท้,ผิวหนัง,เปลือกนอก, See also: dermal adj. ดูderma, Syn. corium
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
dermatitis(เดอะมะไท'ทิส) n. โรคผิวหนังอักเสบ
dermato-Pref. "ผิวหนัง"
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
chambermaid(n) ต้นห้อง
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
German(adj) เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน
German(n) ชาวเยอรมัน,คนเยอรมัน,ภาษาเยอรมัน
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
intermarriage(n การแต่งงานระหว่าง 2) ตระกูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจัง[anitjang] (adj) EN: impermanent
อสุจิ[asuji] (n) EN: sperm ; semen  FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
บรรจุงาน[banju ngān] (v, exp) EN: employ permanently
เบียร์เยอรมัน[bīa Yoēraman] (n, exp) EN: German beer  FR: bière allemande [f]
ชาวประมง[chāopramong] (n) EN: fisherman  FR: pêcheur [m]
ชาวเยอรมัน[Chāo Yoēraman] (n, prop) EN: German  FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
ดัดผม[dat phom] (v) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent  FR: friser
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
เหือด[heūat] (n) EN: German measles  FR: rubéole [f]
จ้างบุคลากรมากเกินไป[jāng bukkhalākøn māk koēnpai] (v, exp) EN: be overstaffed ; be overmanned

CMU English Pronouncing Dictionary
ERMA ER1 M AH0
ERMAN ER1 M AH0 N
ERMA'S ER1 M AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung, Syn. senken
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, Syn. vererben
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermahnung {f}; Verweis {m}; Warnung {f} | Ermahnungen {pl}admonition | admonitions [Add to Longdo]
Ermahnung {f}exhortation [Add to Longdo]
Ermattung {f}jadedness [Add to Longdo]
Ermattung {f}fatigue [Add to Longdo]
ermahnendmonitory [Add to Longdo]
ermahnendremonstrant [Add to Longdo]
ermahnen | ermahnend | ermahnt | ermahnt | ermahnteto exhort | exhorting | exhorted | exhorts | exhorted [Add to Longdo]
ermahnen; verwarnen | ermahnend; verwarnend | ermahnt; verwarnt | er/sie ermahnt | ich/er/sie ermahnte | er/sie hat/hatte ermahntto admonish | admonishing | admonished | he/she admonishes | I/he/she admonished | he/she has/had admonished [Add to Longdo]
ermangeln; mangeln; fehlento be lacking [Add to Longdo]
ermatten | ermattend | ermattet | ermattet | ermatteteto wear down {wore; worn} | wearing down | worn down | wears down | wore down [Add to Longdo]
ermattento droop [Add to Longdo]
ermattendfainting [Add to Longdo]
ermattendjading [Add to Longdo]
ermattetdroops [Add to Longdo]
ermattetfainted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
アウトバーン[autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
イナバウアー[inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages) [Add to Longdo]
エスツェット[esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett [Add to Longdo]
エルマン[eruman] (n) Herman [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]
感熱プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
感熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
感熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戒める[いましめる, imashimeru] ermahnen, warnen [Add to Longdo]
訓戒[くんかい, kunkai] Ermahnung, Warnung [Add to Longdo]
説諭[せつゆ, setsuyu] Ermahnung, -Tadel, Verweis [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] ermahnen, warnen, -raten, anraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top