ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emma

EH1 M AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emma-, *emma*
Possible hiragana form: えんま
English-Thai: Longdo Dictionary
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
gemmate(เจม'เมท) adj.,vt. มีหน่อ,เจริญเติบโต โดยการออกหน่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emmaEmma has a very poor constitution.
emmaEmma was much in evidence during the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[kleūn mai khao khāi mai øk] (v, exp) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma  FR: avoir un dilemme
สั่งสม[sangsom] (v) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate  FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
ทำให้ผอม[thamhai phøm] (v, exp) FR: emmaigrir (vx)
วงแขน[wong khaēn] (n) EN: embrace  FR: emmanchure [f] ; entournure [f]
อยู่เฉย ๆ[yū choēi-choei] (v, exp) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMMA EH1 M AH0
EMMA'S EH1 M AH0 Z
EMMAUS EH1 M AW0 S
EMMALINE EH0 M AA0 L IY1 N IY0
EMMANUEL IH0 M AE1 N Y UW0 AH0 L
EMMANUELLE IH0 M AA1 N UW0 EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Emma (n) ˈɛmə (e1 m @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱玛[Ài mǎ, ㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] Emma (name), #74,541 [Add to Longdo]
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, / ] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies [Add to Longdo]
艾玛纽埃尔[Ài mǎ niǔ āi ěr, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˇ ㄞ ㄦˇ, / ] Emmanuel (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エウテュプローンのジレンマ[euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
ジレンマ(P);ディレンマ[jirenma (P); deirenma] (n,adj-no) dilemma; (P) [Add to Longdo]
スポッテッド・タン;スポッティドタン[supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
トリレンマ[torirenma] (n) trilemma [Add to Longdo]
メムメーカー[memume-ka-] (n) {comp} MEMMAKER [Add to Longdo]
モラルジレンマ[morarujirenma] (n) moral dilemma [Add to Longdo]
レンマ[renma] (n) lemma [Add to Longdo]
育種学[いくしゅがく, ikushugaku] (n) thremmatology; study of plant and animal breeding [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
甘茶蔓[あまちゃづる;アマチャヅル, amachaduru ; amachaduru] (n) (uk) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top