ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ema

IY1 M AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ema-, *ema*
Possible hiragana form: えま
English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emanate(vi) ฟุ้งออกมา, Syn. come from
emanate(vt) ส่งผ่าน (คำทางการ), See also: กระจายออกมา, Syn. emit, radiate, send out
emaciate(vt) ทำให้ซูบผอม, See also: ทำให้ผอมแห้ง
emaciated(adj) ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค), See also: ซูบผอม, Syn. thin
emanation(n) การส่งผ่านออกมา, Syn. emission, radiation
emanation(n) สิ่งที่ผ่านออกมา, See also: สิ่งที่กระจายออกมา
emancipate(vt) ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
emasculate(vt) ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ), Syn. castrate, geld, unman
emasculate(vt) ทำให้อ่อนกำลัง, See also: ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ, Syn. devitalize, enervate, weaken
emanate from(phrv) ไหลออกจาก, See also: ออกมาจาก, Syn. stem from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
alemanni(แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration, Ant. blessing, approval

English-Thai: Nontri Dictionary
emaciate(vt) ทำให้ผอม,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ผอมแห้ง
emaciation(n) ความซูบผอม,ความผอมแห้ง,ความผอม
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
cattleman(n) คนเลี้ยงวัวควาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emaciationอาการผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emarginateเว้าตื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emasculationการตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emaciatedผอมแห้ง [การแพทย์]
Emaciationอาการผอมแห้ง,ผอมมาก,ผอมแห้ง [การแพทย์]
email addressที่อยู่อีเมล, ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Emanometerอีมานอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt) ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Ema Hesire, but you can call me Emmy.ฉันชื่อ เอ็มม่า ฮีไซร์, แต่คุณจะเรียกฉันว่าเอ็มมี่ก็ได้นะ. Mannequin (1987)
Emmy Ema Hesire you inspire me.เอ็มมี่... ...เอ็มมา ฮีไซร์... ...คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผม Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emaEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
emaFrom tomorrow this email address will be invalid.
emaHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
emaI came to know the man who is now my husband through email; from an acquaintanceship started in that odd way before a month had passed we found ourselves resolving to get married.
emaI can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?
emaI don't know about the past but now we have faxes and emails.
emaIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
emaIn short, it is because the 'plan.doc' file I attached in the previous email was infected with a virus.
emaMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
emaPlease beware of fraudulent emails.
emaPlease send reports of mistypings and mistranslations to the below email address.
emaThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผอมโซ(adj) down-at-heel, See also: emaciated, down-and-out, gaunt, Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, Example: หล่อนเคยสลดใจเมื่อเห็นลูกหมาผอมโซตัวหนึ่งโดนรถทับตายอย่างน่าเวทนา, Thai Definition: ผ่ายผอมเพราะอดอยาก
ผอมแห้ง(adj) very skinny, See also: emaciated, Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย, Example: ผู้ชายผอมแห้งหน้าซีดเหลืองคนนั้น ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai Definition: ผอมมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรง
ตะเกียบ(adj) tall and thin, See also: emaciate, Syn. ลีบ, สูง, Example: เธอเป็นคนขาตะเกียบเวลาเธอวิ่งเหมือนกับขาจะหัก, Thai Definition: เรียกขาคนที่ลีบเล็กว่า ขาตะเกียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[āthit] (n) EN: week  FR: semaine [f]
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[āthit nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[āthit thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: semantics  FR: sémantqiue [f]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [f]
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements

CMU English Pronouncing Dictionary
EMA IY1 M AH0
EMAD IY1 M AE0 D
EMARD EH1 M ER0 D
EMAIL IY0 M EY1 L
EMAILS IY0 M EY1 L Z
EMANUEL IH0 M AE1 N Y UW0 AH0 L
EMAILED IY0 M EY1 L D
EMANATE EH1 M AH0 N EY2 T
EMANATED EH1 M AH0 N EY2 T IH0 D
EMACIATE IH0 M EY1 SH IY0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emanate (v) ˈɛmənɛɪt (e1 m @ n ei t)
emaciate (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪt (i1 m ei1 sh i ei t)
emanated (v) ˈɛmənɛɪtɪd (e1 m @ n ei t i d)
emanates (v) ˈɛmənɛɪts (e1 m @ n ei t s)
emaciated (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪtɪd (i1 m ei1 sh i ei t i d)
emaciates (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪts (i1 m ei1 sh i ei t s)
emanating (v) ˈɛmənɛɪtɪŋ (e1 m @ n ei t i ng)
emanation (n) ˌɛmənˈɛɪʃən (e2 m @ n ei1 sh @ n)
emaciating (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪtɪŋ (i1 m ei1 sh i ei t i ng)
emaciation (n) ˈɪmˌɛɪsɪˈɛɪʃən (i1 m ei2 s i ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电邮[diàn yóu, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] email, #37,674 [Add to Longdo]
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, / ] email (loan), #85,851 [Add to Longdo]
以马内利[yǐ mǎ nèi lì, ㄧˇ ㄇㄚˇ ㄋㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Emanuel [Add to Longdo]
电邮位置[diàn yóu wèi zhi, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] email address [Add to Longdo]
电邮地址[diàn yóu dì zhǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] email address [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
ehemalig(adj) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
niemandไม่มีใคร
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
niemand(pron) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Siehst du ihn jemals?(phrase) เธอเคยเห็นเขาสักครั้งไหมล่ะ
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Email {f,n}; E-Mail {f,n}; E-Post {f} (kurz für Elektronische Post)email; e-mail (short for electronic mail) [Add to Longdo]
Emailgeschirr {n}enamel ware [Add to Longdo]
Emaille {f}; Email {f}; Schmelzglas {n}enamel [Add to Longdo]
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]
Emailmalerei {f}enamel [Add to Longdo]
Emanzipation {f} | Emanzipationen {pl}emancipation | emancipations [Add to Longdo]
emaillieren; glasieren; lackieren; in Email malen | emaillierend | emailliert | emaillierteto enamel | enamelling | enamels | enameled [Add to Longdo]
emanzipieren | emanzipierend | emanzipiert | emanzipiertto emancipate | emancipating | emancipates | emancipated [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: danois
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
demain(adv) พรุ่งนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
スキーマ[すきーま, suki-ma] schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セマフォ[せまふぉ, semafo] semaphore [Add to Longdo]
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
絵巻[えまき, emaki] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵巻物[えまきもの, emakimono] Bilderrolle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top