ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elgar

EH1 L G ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elgar-, *elgar*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or an elgar.หรือ เอวการ์ Darkness (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELGAR    EH1 L G ER0
ELGART    EY1 L G AA0 R T
ELGAR'S    EH1 L G ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Elgar
   n 1: British composer of choral and orchestral works including
      two symphonies as well as songs and chamber music and music
      for brass band (1857-1934) [syn: {Elgar}, {Sir Edward
      Elgar}, {Sir Edward William Elgar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top