ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electra

AH0 L EH1 K T R AH0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electra-, *electra*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a classic Electra complex.อาการของโรคจิตอีเลคตร้าชัดๆ Mona Lisa Smile (2003)
Gee, Don, you... you just cracked my whole Electra complex wide open.อืม ดอน นาย... นายนี่ก็เสือกเรื่องชาวบ้านเค้าไปทั่วเลยนะ Going Under (2008)
Electra Glide was just rotting behind some garage.รุ่นElectra Glidegเครื่องยนต์แย่มาก อยู่ด้านหลังอู่ซ่อมรถ Albification (2009)
Your script, Electra... it's so raw and personal.บทของคุณนะคะ อิเล็กตร้า มันดิบและ... Naked (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRA    AH0 L EH1 K T R AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトラコンプレックス[, erekutorakonpurekkusu] (n) Electra complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Electra
   n 1: (Greek mythology) the daughter of Agamemnon and
      Clytemnestra; persuaded her brother (Orestes) to avenge
      Agamemnon's death by helping her to kill Clytemnestra and
      her lover (Aegisthus)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top