ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edy

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edy-, *edy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
higgledy-piggledyadj. ยุ่งเหยิง,สับสน, Syn. confused
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น,ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily
reedy(รี'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นกกหรือต้นอ้อ
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby, ragged

English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
reedy(adj) คล้ายต้นอ้อ,เต็มไปด้วยต้นอ้อ,มีเสียงคล้ายปี่
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
weedy(adj) มีหญ้ารก,ผอมโซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เด็กยากจน[dek yākjon] (n, exp) EN: poor children; impoverished children ; needy children  FR: enfants pauvres [mpl]
เหตุการณ์ร้ายแรง[hētkān rāiraēng] (n, exp) EN: tragedy  FR: tragédie [f]
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[Jøn Ēf. Khēnnēdī] (n, prop) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy  FR: John Kennedy
แก้[kaē] (v) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure  FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[kaēkhai panhā] (v, exp) EN: solve ; remedy ; fix
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: remedy ; problem-solving

CMU English Pronouncing Dictionary
EDYE EH1 D IY0
EDYE IY1 D IY0
EDYTH EH1 D IH0 TH
EDYTHE EH1 D AY0 DH

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
がっつく[gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
よれよれ[yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
エロコメディ[erokomedei] (n) erotic comedy [Add to Longdo]
コメディー(P);コメディ[komedei-(P); komedei] (n) comedy; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
スピーディー(P);スピーディ[supi-dei-(P); supi-dei] (adj-na,n) speedy; (P) [Add to Longdo]
トラジェディー[torajiedei-] (n) tragedy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top