ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edison

EH1 D IH0 S AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edison-, *edison*
Possible hiragana form: えぢそん
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edison Cellsเซ็ลไฟฟ้าเอดิสัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edisonEdison invented a device for duplication.
edisonEdison invented many useful things.
edisonEdison invented the electric lamp.
edisonEdison invented the light bulb.
edisonEdison was an ingenious person.
edisonEdison was an inventive genius of the United States.
edisonEdison was not a bright student.
edisonEveryday we use many things which Edison invented.
edisonHe called himself an Edison of Japan.
edisonHe is a Japanese Edison, as it were.
edisonHe is an Edison in Japan.
edisonHe is the Edison of Japan.

CMU English Pronouncing Dictionary
EDISON EH1 D IH0 S AH0 N
EDISONS EH1 D IH0 S AH0 N Z
EDISON'S EH1 D IH0 S AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱迪生[Ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, / ] Edison (name); Thomas Edison (1847-1931), famous American inventor, #41,556 [Add to Longdo]
愛迪生[ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, ] Edison (name); Thomas Alva Edison (1847-1931) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Edison
   n 1: United States inventor; inventions included the phonograph
      and incandescent electric light and the microphone and the
      Kinetoscope (1847-1931) [syn: {Edison}, {Thomas Edison},
      {Thomas Alva Edison}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top