ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edda

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edda-, *edda*
Possible hiragana form: えっだ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheddar(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
cheddar cheese(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュレッダー(P);シュレッダ[shuredda-(P); shuredda] (n) shredder; (P) [Add to Longdo]
スーパースプレッダー[su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
スクリプトヘッダー;スクリプトヘッダ[sukuriputohedda-; sukuriputohedda] (n) script header [Add to Longdo]
セルヘッダー[seruhedda-] (n) {comp} cell header [Add to Longdo]
ダブルヘッダー[daburuhedda-] (n) doubleheader; double-header [Add to Longdo]
チェダー[chieda-] (n) cheddar [Add to Longdo]
チェダーチーズ[chieda-chi-zu] (n) cheddar cheese [Add to Longdo]
ヒートスプレッダ[hi-tosupuredda] (n) {comp} heat spreader [Add to Longdo]
ヘッダー(P);ヘッダ[hedda-(P); hedda] (n) header; (P) [Add to Longdo]
ヘッダーファイル[hedda-fairu] (n) {comp} header file (.h) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]
ヘッダ[へっだ, hedda] header [Add to Longdo]
ヘッダー[へっだー, hedda-] header [Add to Longdo]
ヘッダーファイル[へっだーふぁいる, hedda-fairu] header file (.h) [Add to Longdo]
ヘッダファイル[へっだふぁいる, heddafairu] header file [Add to Longdo]
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edda
   n 1: tropical starchy tuberous root [syn: {taro}, {taro root},
      {cocoyam}, {dasheen}, {edda}]
   2: either of two distinct works in Old Icelandic dating from the
     late 13th century and consisting of 34 mythological and
     heroic ballads composed between 800 and 1200; the primary
     source for Scandinavian mythology

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top