ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edd

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edd-, *edd*, ed
English-Thai: Longdo Dictionary
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
teddy bears(n) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eddy(n) กระแสวน (ของน้ำหรืออากาศ), Syn. swirl, whirl, whirlpool
eddy(vt) ทำให้หมุนวน
eddy(vi) หมุนวน
eddress(sl) ที่อยู่ทางอีเมล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eddy(เอด'ดี) n. กระแสวน,การหมุนวน,สิ่งที่หมุนวน,น้ำวน vt.,vi. หมุนวน,วน
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
cheddar(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
cheddar cheese(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
chedditen. วัตถุระเบิด
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
feddle-faddlen. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส
meddle(เมด'เดิล) vi. เข้ายุ่ง,ยุ่ง,เสือก., See also: meddler n. meddlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
eddy(n) น้ำวน,หลุมอากาศ,การหมุนวน,การไหลวน
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
intermeddle(vi) แทรกแซง,ก้าวก่าย,เลือก
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว,แทรกแซง,เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
peddle(vt) เร่ขาย,เผยแพร่
peddler(n) คนเร่ขายของ,ผู้เผยแพร่
redden(vi) กลายเป็นสีแดง
redden(vt) ทำให้เป็นสีแดง,ทำให้แดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eddy Currentกระแสไหลวน,กระแสวน [การแพทย์]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eddy currents (Electric)กระแสวน (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
eddy floweddy flow, การไหลวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eddy current(n) น้ำวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู(n) whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai Definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อภิเษกสมรส[aphisēksomrot] (n, exp) EN: royal wedding ; wedding ceremony
ดำแดง[damdaēng] (adj) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan  FR: mordoré
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
เค้กแต่งงาน[khēk taeng-ngān] (n, exp) EN: wedding cake  FR: gâteau de mariage [m]
เครื่องทำลายเอกสาร[khreūang thamlāi ēkkasān] (n, exp) EN: shredder  FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
กินดอง[kindøng] (n) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials  FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
กินดอง[kindøng] (v) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast  FR: participer à la noce
กระต่าย[kratāi] (n) EN: coconut grater ; coconut shredder  FR: grattoir pour noix de coco [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDDY EH1 D IY0
EDDS EH1 D Z
EDDIE EH1 D IY0
EDDIES EH1 D IY0 Z
EDDINS EH1 D IH0 N Z
EDDINGS EH1 D IH0 NG Z
EDDIE'S EH1 D IY2 Z
EDDINGER EH1 D IH0 NG ER0
EDDLEMAN EH1 D AH0 L M AH0 N
EDDLEMON EH1 D AH0 L M AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eddy (n) ˈɛdiː (e1 d ii)
eddy (v) ˈɛdiː (e1 d ii)
Eddie (n) ˈɛdiː (e1 d ii)
eddied (v) ˈɛdɪd (e1 d i d)
eddies (v) ˈɛdɪz (e1 d i z)
eddying (v) ˈɛdɪɪŋ (e1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漩涡[xuàn wō, ㄒㄩㄢˋ ㄨㄛ, / ] eddy; swirl; vortex, #19,628 [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, / ] eddy; whirlpool, #27,024 [Add to Longdo]
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] eddy, #66,817 [Add to Longdo]
涡旋[wō xuán, ㄨㄛ ㄒㄩㄢˊ, / ] eddy; vortex, #70,349 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] eddy; small river, #80,454 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] eddy; whirlpool, #98,048 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Z;z[ゼット;ゼッド, zetto ; zeddo] (n) Z; z [Add to Longdo]
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
ちょっかい[chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
ぽうっと[poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドアクスル[a-teikyure-teddoakusuru] (n) articulated axle [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドコンロッド[a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
スレッド[すれっど, sureddo] thread [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  EdD
      n 1: a doctor's degree in education [syn: {Doctor of Education},
           {EdD}, {DEd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top