ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edan

IY1 D AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edan-, *edan*
Possible hiragana form: えだん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impedance(อิมพีด' เดินซฺ) n. ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ (มักมีหน่วยเป็นโอห์ม)
mohammedanism(โมแฮบ'มิดันนิซึม) n. ศาสนาอิสลาม,ศาสนามุสลิม, Syn. Islam
pedant(เพด'เดินทฺ) n. คนที่ชอบอวดความรู้,คนที่จู้จี้เรื่องกฎเกณฑ์มาก., See also: pedantic adj. pedantical adj. pedantesque adj. pedanthood n., Syn. academic, grind
ropedancern. นักเดินบนเส้นเชือก,นักไต่เชือก,นักไต่เส้นลวด, See also: ropedance n., Syn. ropewalker
sedan(ซีแดน') n. รถเก๋ง,เกี้ยว, Syn. sedan chair
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pedant(n) คนอวดรู้,คนวางภูมิ
pedantic(adj) อวดความรู้,ชอบคุยฟุ้ง,ชอบอวดภูมิ
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างใน[khāng-nai] (adv) EN: inside  FR: à l'intérieur ; dedans
เกี้ยว[kīo] (n) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair  FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
มะหะหมัด[Mahamat] (adj) EN: Mohammedan  FR: mahométan (vx)
ภายใน[phāinai] (x) EN: inside ; within  FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
รถเก๋ง[rot keng] (n, exp) EN: car ; sedan ; automobile  FR: berline [f]
รถซีดาน[rot sīdān] (n) EN: sedan  FR: berline (automobile)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[rotyon nang suanbukkhon] (n, exp) EN: automobile ; passenger car ; sedan  FR: voiture particulière [f]
เสลี่ยง[salīeng] (n) EN: litter ; sedan chair ; palanquin   FR: palanquin [m]
ศาสนาอิสลาม[sātsanā Itsalām] (n, exp) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism  FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[sātsanā Mutsalim] (n, exp) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism  FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDAN IY1 D AH0 N
EDANA EH0 D AE1 N AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln, Syn. die Überlegung
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj, adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: ohne nachzudenken, A. überlegt, Syn. unüberlegt
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. danken
gedankenlos(adj, adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
え段[えだん, edan] (n) {ling} (See 五十音) 'e' row [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
インピーダンス[inpi-dansu] (n) impedance [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
インピーダンス整合[インピーダンスせいごう, inpi-dansu seigou] (n) impedance matching [Add to Longdo]
インペーダンス[inpe-dansu] (n) impedance [Add to Longdo]
コントルダンス[kontorudansu] (n) contredanse (fre [Add to Longdo]
セダン[sedan] (n) sedan; (P) [Add to Longdo]
バレエダンサー[bareedansa-] (n) ballet dancer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top