ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easter

IY1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easter-, *easter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Easter(n) เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
eastern(adj) เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern(adj) ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterly(adj) เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly(adv) ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly(n) ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
easterner(n) คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
Easter egg(n) ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter), See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์
Eastertide(n) ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์
easternmost(adj) สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness, n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeasterly(adj, adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
southeasterly(adj, adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly windลมฝ่ายตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การทูต]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you do? I'm the Easter bunny.ใช่สินะ สบายดีเหรอครับ ผมคือกระต่ายอีสเตอร์ Field of Dreams (1989)
European sailors rediscovered the island and named it Easter Island.วันอาทิตย์อิสเตอร์ ปี 1722 ชาวยุโรปพบเกาะนี้อีกครั้งหนึ่ง Rapa Nui (1994)
And here we have our Easter Island head.และที่เห็นนี่เป็นหัวแห่งเกาะอีสเตอร์ Night at the Museum (2006)
The White House Easter Egg Roll is next Monday. Maybe if you're not...@@ ทำเนียบขาวจะมีงานอีสเตอร์ วันจันทร์หน้า หากว่าท่านไม่... National Treasure: Book of Secrets (2007)
We hope you're enjoying the White House Easter Egg Roll.เราหวังว่าท่านจะสนุกกับ งานอีสเตอร์ที่นี่. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I've never been to an Easter Egg Roll. It's kind of sweet.ฉันไม่เคยได้หาไข่อีสเตอร์เลย น่ารักดีนะ National Treasure: Book of Secrets (2007)
You can wear your Easter clothesคุณสามารถสวม ชุด Easter ของคุณ Once (2007)
Went to an Easter egg hunt atJenny's boss's house in Boca. Drank mimosas.ไปงานอีสเตอร์ที่บ้านของเจ้านายเจนนี่ที่โบคา ดื่มมิโมซาส Marley & Me (2008)
I mean, this is an Aztec party... you know, so those statues don't really fit, because those are from Easter Island... which is like 2000 miles away, as you probably know, in Polynesia.ฉันหมายถึง นี่มัน ปาร์ตี้แอ็กเท็ค คุณก็รู้ว่า รูปปั้นพวกนนี้มันไม่ค่อยเข้ากับปาร์ตตี้เท่าไร รูปปั้นนี่มันมาจากเกาะทางตะวันออก ซึ้งมัน 2000ไมล์ จากที่นี้ เธอก็รู้ มาจากพวกเกาะทางฮาวาย The House Bunny (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
- and my three Easter rabbits.และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉัน Revolutionary Road (2008)
Yeah, you don't see many of these Easter eggs on the road.ไม่ค่อยได้เห็นมันเท่าไรน่ะ แบบหายากทำนองนั้น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easterEaster is near at hand.
easterEaster will soon come around.
easterFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
easterHappy Easter.
easterHe has studied the cultures of Eastern Countries.
easterI enjoyed watching the Easter Parade.
easterI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
easterI'm painting Easter eggs.
easterIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
easterI went on a ten-day trip to Easter Island.
easterJapan is in eastern Asia.
easterLet's go and watch the Easter parade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออก(n) east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai Definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์(adj) eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
ชาวตะวันออก(n) easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย(n) easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count Unit: คน
คนเอเชีย(n) easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[matmī] (n) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[nok ī-køi taphōk sī nāmtān] (n, exp) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew  FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[nok krajit hūa mongkut] (n, exp) EN: Eastern Crowned Warbler  FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[nok yāng thalē] (n, exp) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret  FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[Phāk Tawan Øk] (n, prop) EN: Eastern Thailand  FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[phāsā Dārī] (n, exp) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[phāsā Thai thin Īsān] (n, exp) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect
ผีเสื้อจันทรา[phīseūa janthrā] (n, exp) EN: Eastern Courtier
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng] (n, exp) EN: Eastern Five-ring
ติ่ง[ting] (n) EN: Eastern Mole

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTER IY1 S T ER0
EASTERN IY1 S T ER0 N
EASTERLY IY1 S T ER0 L IY0
EASTERN'S IY1 S T ER0 N Z
EASTERNER IY1 S T ER0 N ER0
EASTERLIN IY1 S T ER0 L IH0 N
EASTERLIN AH0 Z T ER1 L IH0 N
EASTERDAY IY1 S T ER0 D EY2
EASTERWOOD IY1 S T ER0 W UH2 D
EASTERNERS IY1 S T ER0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Easter (n) ˈiːstər (ii1 s t @ r)
Easters (n) ˈiːstəz (ii1 s t @ z)
eastern (j) ˈiːstən (ii1 s t @ n)
easterly (j) ˈiːstəliː (ii1 s t @ l ii)
easternmost (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ㄨˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权, #25,550 [Add to Longdo]
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, / ] Eastern or later Han dynasty, 25-220, #25,975 [Add to Longdo]
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, / ] Eastern world, #31,746 [Add to Longdo]
复活节[Fù huó jié, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Easter, #42,927 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] eastern wren, #48,680 [Add to Longdo]
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, / ] Eastern Zhou (770-221 BC), #54,148 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] eastern wren, #54,481 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osterei {n}Easter egg [Add to Longdo]
Ostermontag {m}Easter Monday [Add to Longdo]
Ostern {n}; Osterfest {n} | zu Ostern; an OsternEaster | at Easter [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]
Ostersonntag {m}Easter Sunday; Easter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースター[i-suta-] (n) Easter; (P) [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イースターエッグ[i-suta-eggu] (n) easter egg [Add to Longdo]
イースターバニー[i-suta-bani-] (n) Easter bunny [Add to Longdo]
イースター島[イースターとう, i-suta-tou] (n) Easter Island [Add to Longdo]
イースタエッグ[i-sutaeggu] (n) {comp} Easter egging [Add to Longdo]
イースタン[i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Easter
   n 1: a Christian celebration of the Resurrection of Christ;
      celebrated on the Sunday following the first full moon
      after the vernal equinox
   2: a wind from the east [syn: {east wind}, {easter}, {easterly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top