ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durer

D UH1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durer-, *durer*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pale, like a Durer etching.ซีดเผือด เหมือนภาพพิมพ์ของดูเรอร์ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้เวลา[chai wēlā] (v, exp) EN: spend time ; take time  FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
มีความยาวถึง 5 นาที[mī khwām yāo theung hā nāthī] (v, exp) FR: durer 5 minutes ; avoir une durée de 5 minutes
นานมาก[nān māk] (v, exp) EN: quite long  FR: durer ; s'éterniser
อดกลั้น[otklan] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear  FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[otthon] (v) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate  FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สถาพร[sathāphøn] (v) EN: endure ; last ; live long  FR: durer
สู้ทน[sūthon] (v) EN: endure  FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer
ทน[thon] (v) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand  FR: durer ; résister

CMU English Pronouncing Dictionary
DURER D UH1 R ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Durer
      n 1: a leading German painter and engraver of the Renaissance
           (1471-1528) [syn: {Durer}, {Albrecht Durer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top