ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dur

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dur-, *dur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durian(n) ทุเรียน
during(prep) ในระหว่าง, Syn. while, pending
durable(adj) ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
duration(n) เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation
durative(adj) ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์), See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
durability(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time, period
durian(ดิว'เรียน) n. ผลทุเรียน,ต้นทุเรียน, Syn. durion
during(เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง
durst(เดิร์สทฺ) n. กิริยาช่อง 3 ของ Dare
corduroy(คอ'ดะรอย) n. ผ้าริ้ว,ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว adj. เกี่ยวกับผ้าดังกล่าว,ซึ่งใช้ขอนไม้ปู vi. ใช้ขอนไม้ปู, Syn. pile fabric
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
during(pre) ระหว่าง,ในระหว่าง
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi, vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
durainดูเรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dural sacถุงเยื่อดูรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duramen; heartwoodแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
durante absentia (L.)ระหว่างที่ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vita (L.)ระหว่างมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vituitate (L.)ระหว่างที่เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duraเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก [การแพทย์]
Duraแข็ง [การแพทย์]
Dura Leptomeningesเยื่อหุ้มสมองดูรา [การแพทย์]
Dura Materเยื่อดูรา,เยื่อหุ้มชั้นนอกของสมองและไขสันหลัง,เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุด,เยื่อดูร่า,เยื่อหุ้มสมอง,ดูรามาเตอร์,ดูรามาเตอร์,เยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]
dura materดูรามาเตอร์, เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดของสมองและไขสันหลังเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Durable goodsสินค้าคงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Dural Sinusหลอดเลือดดำของดูรา [การแพทย์]
Duraluminดูราลูมิน [การแพทย์]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
duration curveduration curve, โค้งช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations(n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dur3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
durA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
durA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
durA fire broke out during that night.
durA fire broke out during the night.
durA friend of mine came to see me during the day.
durA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
durAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
durAll during my trip I could not keep you out of my mind.
durAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
durAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
durAll the passengers got seasick during the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน(adj) long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
ระหว่าง(prep) during, Example: ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น, Thai Definition: ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง
ระหว่าง(adv) during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai Definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
เหนียว(adj) tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai Definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความมั่นคง(n) stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
เพชรดา(n) hardness, See also: durability, Thai Definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ตอนกลางคืน(n) at night, See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime, Syn. ตอนค่ำ, Ant. ตอนกลางวัน, Example: พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน, Thai Definition: ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ตอนกลางวัน(n) daytime, See also: during the day, in day time, Ant. ตอนกลางคืน, Example: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน, Thai Definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
ชั่ว(prep) throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ชั่วเวลา(n) during the time, Example: ในชั่วเวลา 25 ปี เขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างที่เรียกว่า รวยล้นฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุการใช้งาน[āyu kān chai-ngān] (n, exp) EN: life ; useful life  FR: durée d'utilisation [f]
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
บ้านตึก[bān teuk] (n, exp) FR: maison en briques [f] ; maison en dur [m]
ชาย[chāi] (n) EN: edge ; end ; frindge ; rim  FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายฝั่งทะเล[chāifang thalē] (n, exp) EN: coast  FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ใช้ทน[chai thon] (adj) EN: durable ; hard-wearing
ใช้เวลา[chai wēlā] (v, exp) EN: spend time ; take time  FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ช่วงชีวิต[chūang chīwit] (n, exp) FR: durée de vie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURA D UH1 R AH0
DURY D UH1 R IY0
DURN D ER1 N
DURR D ER1
DURO D UH1 R OW2
DURI D UH1 R IY0
DURIE D UH1 R IY0
DURAY D UH1 R EY0
DUREE D UH1 R IY1
DURIO D UH1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durst (v) dɜːʳst (d @@ s t)
Durban (n) dˈɜːʳbən (d @@1 b @ n)
Durham (n) dˈʌrəm (d uh1 r @ m)
durbar (n) dˈɜːʳbaːr (d @@1 b aa r)
duress (n) djˈurˈɛs (d y u1 r e1 s)
during (in) djˈuəʳrɪŋ (d y u@1 r i ng)
Dursley (n) dˈɜːʳzliː (d @@1 z l ii)
durable (n) djˈuəʳrəbl (d y u@1 r @ b l)
durance (n) djˈuəʳrəns (d y u@1 r @ n s)
durbars (n) dˈɜːʳbaːz (d @@1 b aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜里[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] during the night; at night; nighttime, #7,357 [Add to Longdo]
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting, #7,535 [Add to Longdo]
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] during one's life; while living; one's lifetime, #9,445 [Add to Longdo]
榴莲[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿, #18,532 [Add to Longdo]
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy, #21,268 [Add to Longdo]
耐用[nài yòng, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ, ] durable, #23,125 [Add to Longdo]
耐久[nài jiǔ, ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, ] durable; long-lasting, #37,584 [Add to Longdo]
耐用品[nài yòng pǐn, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] durable goods, #44,787 [Add to Longdo]
德班[Dé bān, ㄉㄜˊ ㄅㄢ, ] Durban (city in South Africa), #67,210 [Add to Longdo]
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 穿] durable; proof against wear and tear, #72,137 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(präp) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(präp) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
durchnehmen(vt) |nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen, etw.| เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชั่วโมงเรียน เช่น Was habt Ihr heute in der Schule durchgenommen? วันนี้พวกเธอเรียนอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้าง, Syn. behandeln

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Durchlaufzeit {f}(n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Durchdringung {f}pervasion [Add to Longdo]
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major [Add to Longdo]
Durchblick {m} | Durchblicke {pl}vista | vistas [Add to Longdo]
Durchblick {m}; Perspektive {f}perspective [Add to Longdo]
Durchbiegen {n} der Bauteiledeflection of structures [Add to Longdo]
Durchblutung {f}blood flow; circulation [Add to Longdo]
Durchbrennen {n} (Sicherung)blasting [Add to Longdo]
Durchbruch {m} | Durchbrüche {pl}breakthrough | breakthroughs [Add to Longdo]
Durchbruch {m}opening [Add to Longdo]
Durchbruchsbereich {m}breakdown region [Add to Longdo]
Durchdachtheit {f}; Ausgeklügeltheit {f}sophistication [Add to Longdo]
Durchdenken eines Problemswalkthrough [Add to Longdo]
Durchdringbarkeit {f}penetrativeness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ありんすことば[arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
打開[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top