ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dre

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dre-, *dre*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
drehbar {adj}[เดร บาร์] (adj) สามารถหมุนได้

English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreg(n) ตะกอน, See also: ขี้ตะกอน, กาก, เศษของเหลือ
drew(vi) กิริยาช่อง 2 ของคำกริยา draw
drew(vt) กิริยาช่อง 2 ของคำกริยา draw
dread(vt) กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread(vi) กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread(n) ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dread(sl) รู้สึกแย่มาก
dream(n) ความฝัน, See also: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน, Syn. fantasy
dream(vt) ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream(vi) ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear, alarm, worry, fright, terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion, fantasy, vis
dreamland(ดรีม'แลนด์) n. แดนแห่งความฝัน,โลกแห่งความฝัน
dreamt(เดรมทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ dream
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
drear(เดรีย) adj. ดูdreary
drearisome(เดรีย'ริเซิม) adj. ดูdreary
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
drear(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dreary(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dream visionภาพในฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dream, dayการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dream, wet; emission; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing๑. การตกแต่งแผล๒. สิ่งตกแต่งแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing, periodontal๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Dreamingการฝัน [การแพทย์]
Dreaming, Imagery ofกระบวนการจินตภาพของการฝัน [การแพทย์]
Dreamsฝัน [TU Subject Heading]
Dreamsความฝัน,การฝัน [การแพทย์]
Dreamweaver (Computer file)ดรีมวีฟเวอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]
Dredgingการทำเหมืองเรือขุด, Example: การทำเหมืองเรือขุดเป็นการทำเหมืองต่อพื้นที่ ใต้ผิวน้ำ โดยการต่อทุ่นลอยเหล็กแล้วติดตั้งอุปกรณ์ทำเหมืองและการแต่งแร่บนเรือ มูลดินทรายจากการแต่งแร่จะทิ้งออกทางท้ายเรือ [สิ่งแวดล้อม]
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dreamseer(n) บุคคลที่มองเห็นอนาคตผ่านความฝัน หรือมักเรียกว่า นักทำนายฝัน
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreA big car drew up and a tall lady got out.
dreA burnt child dreads the fire. [Proverb]
dreA car drew up at the entrance.
dreA car drew up at the main gate.
dreA car drew up in front of my house.
dreA dreadful accident happened on the corner.
dreAfter all, life is just like a dream.
dreA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
dreAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
dreA man drew near.
dreAmericans, in general, don't like to dress up.
dreAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝันใฝ่(v) dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai Definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ขยะสังคม(n) dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)
ฝันค้าง(v) dream on, See also: be unsuccessful in obtaining a desired end, Example: รัฐบาลปล่อยให้ข้าราชการฝันค้างเรื่องการให้เงินโบนัส, Thai Definition: ไม่ได้อย่างที่ปรารถนา แม้ว่าจะมีท่าทีส่อว่าจะได้
ช่างตัดเสื้อ(n) tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
กู้(v) salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai Definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
เข้าเครื่อง(v) costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai Definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
คิดฝัน(v) dream, See also: imagine, fancy, conjecture, conceive, Syn. ฝัน, เพ้อฝัน, นึกฝัน, คิดหวัง, นึกหวัง, Example: เด็กเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่น เริ่มคิดฝันถึงสิ่งแปลกใหม่และมีอารมณ์รุนแรง
ความหวาดกลัว(n) dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai Definition: การสะดุ้งกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[adrīnālin] (n) EN: adrenalin  FR: adrénaline [f]
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อเล็กซานเดอร์มหาราช[Alēksāndoē Maharāt] (n, prop) EN: Alexander the Great  FR: Alexandre le Grand
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter

CMU English Pronouncing Dictionary
DREW D R UW1
DREY D R EY1
DRED D R EH1 D
DRESS D R EH1 S
DREGS D R EH1 G Z
DREIS D R IY1 Z
DREES D R IY1 Z
DREDD D R EH1 D
DREWS D R UW1 Z
DREAD D R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drew (v) drˈuː (d r uu1)
dread (v) drˈɛd (d r e1 d)
dream (v) drˈiːm (d r ii1 m)
drear (j) drˈɪəʳr (d r i@1 r)
dregs (n) drˈɛgz (d r e1 g z)
dress (v) drˈɛs (d r e1 s)
Drexel (n) drˈɛksəl (d r e1 k s @ l)
dreads (v) drˈɛdz (d r e1 d z)
dreams (v) drˈiːmz (d r ii1 m z)
dreamt (v) drˈɛmt (d r e1 m t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, / ] dress and adornment; trappings, #6,471 [Add to Longdo]
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, / ] dress up as; be disguised as, #9,210 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, ] dregs; to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, ] dress rehearsal, #12,079 [Add to Longdo]
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of, #12,541 [Add to Longdo]
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothes, #14,336 [Add to Longdo]
梦境[mèng jìng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] dreamland, #15,872 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] dressed food; first meal of the day, #23,945 [Add to Longdo]
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] dress food; to steam; to cook food, #27,575 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
dreiสาม
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
dreizehn(adj) สิบสาม
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe [Add to Longdo]
Drechseln {n}; Drechslerarbeit {f}; Drechslerei {f}woodturning [Add to Longdo]
Drechsler {m}; Drechslerin {f} | Drechsler {pl}woodturner; turner | woodturners [Add to Longdo]
Drechslerei {f}; Drechslereiwerkstatt {f}woodturner's workshop [Add to Longdo]
Dreck {m}; Schmutz {m}; Erde {f}dirt [Add to Longdo]
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness [Add to Longdo]
Dreck {m}dreck; drek [Add to Longdo]
Dreck {m}; Schmutz {m}smut [Add to Longdo]
Dreckloch {n} | Drecklöcher {pl}sinkhole | sinkholes [Add to Longdo]
Drehachse {f} [math.]rotation axis; axis of rotation [Add to Longdo]
Dreharbeit {f} (vom Dreher)lathe work [Add to Longdo]
Dreharbeiten {pl} (Film)shooting [Add to Longdo]
Dreharbeit {f} | Dreharbeiten {pl}turning operation | turning operations [Add to Longdo]
Drehbank {f}; Drehmaschine {f}lathe [Add to Longdo]
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, Ant. acheter
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur., See also: apprendre
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
回転[かいてん, kaiten] Drehung, Rotation [Add to Longdo]
[すう, suu] DREHPUNKT, ACHSE, GELENK [Add to Longdo]
脱穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top