ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dr

D R AY1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dr-, *dr*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
drehbar {adj}[เดร บาร์] (adj) สามารถหมุนได้

English-Thai: Longdo Dictionary
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
laundry soap(n, phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., See also: laundry detergent, Syn. detergent
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Talmud, Mikra, Masorah, Syn. Exegesis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry(vt) ทำให้แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
dry(adj) ฝืด, See also: ตลก ร้าย
dry(adj) ไม่ดื่มเหล้า, See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา, Syn. abstinent, moderate
dry(adj) ไม่นำกระแสไฟฟ้า
dry(adj) ไม่มีน้ำนม, See also: น้ำนมแห้ง
dry(adj) ไม่หวาน, See also: จืดชืด, ขาดความหวาน
dry(adj) เย็นชา, See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
dry(vi) แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
dry(adj) แห้ง, See also: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก
drag(n) การดึง, See also: การลาก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drabbr. Doctor
dr.abbr. Doctor
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray, dull
draco(เดร'โค) n. ชื่อกลุ่มดาว
draconian(เดร'โค เนียน) adj. เข้มงวด,ทารุณ., See also: Draconic adj. ดูDraconian Draconianism n. ดูDraconian
draconic(เดร'คอนนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายมังกร
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draft boardn. คณะกรรมการเกณฑ์ทหาร
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draft(vt) ร่าง,ยกร่าง,เกณฑ์ทหาร,ดึง,ลาก
draftsman(n) คนยกร่าง,การสเก็ตภาพ,คนร่างหนังสือ
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
drag(vt) ลาก,ดึง,สาว,คราด,กวาด
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
dragonfly(n) แมลงปอ
dragoon(n) ทหารม้า
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Draconian lawกฎหมายดราโก, กฎหมายโหด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draftลมดูด, ลมเป่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
draftตราสารสั่งจ่ายเงิน (ที่ธนาคารเป็นผู้ออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drafteeทหารเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drafting, billการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dragลาก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dragระยะเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dragแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dragลาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dracunculosisโรคดราคังคิวโลซิส [การแพทย์]
Draftดราฟต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Draftการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]
Drafteesทหารเกณฑ์ [TU Subject Heading]
drafting committee (style committee)คณะกรรมการยกร่าง [การทูต]
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Draggingการเดินที่ลากขา [การแพทย์]
draglinedragline, รถขุดบุ้งกี๋โยน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dragomenล่าม [TU Subject Heading]
Dragon Fliesแมลงปอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dragon fruit(n) แก้วมังกร
drainกรอง
drainกรอง, สะเด็ดน้ำ, ทำให้มีน้ำน้อยลง
dramatically(adv) อย่างรวดเร็ว
drapery(n) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
draw the lineยอมไม่ได้, Syn. To have a limit
draw upร่าง
drawdown(vt) เบิกเงิน, ถอนเงิน
dreamseer(n) บุคคลที่มองเห็นอนาคตผ่านความฝัน หรือมักเรียกว่า นักทำนายฝัน
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr Selvig.ดร.ซิลวิก? Thor (2011)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
How can you have any doubt, Dr Zaius?คุณจะข้องใจไปทําไม ด็อคเตอร์เซียส Beneath the Planet of the Apes (1970)
Dr Zaius. How nice.อ้าว ด็อคเตอร์เซียส เหมาะเลย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Good day, Dr Zaius.สวัสดีด็อคเตอร์เซียส Beneath the Planet of the Apes (1970)
And you shall have it, Dr Zaius, or I shall hit her again.เเละคุณต้องได้เเน่ ด็อคเตอร์เซียส ไม่งั้นผมจะตบเธอซํ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Well, goodbye, Dr Zaius, and good luck.ลาก่อนค่ะ ด็อคเตอร์เซียส Beneath the Planet of the Apes (1970)
There they go, Dr Zaius trotting along beside them.พวกเขาไปกันเเล้ว ด็อคเตอร์เซียสควบม้าไปด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is Dr Brody at the Mayo Clinic.นี่ดร.โบรดี้ ที่เมโย คลินิกพูดนะ Airplane! (1980)
But Dr Sandler says you'll be out in a week. Isn't that wonderful?แต่หมอแซนดเลอร์บอกว่าคุณจะ กลับบ้านได้ใน 1 อาทิตย์ เยี่ยมมั้ยคะ Airplane! (1980)
Oh, Dr Rumack.หมอรูแม็ค Airplane! (1980)
Dr Rumack, do you have any idea when we'll be landing?หมอรูแม็คคะ พอรู้มั้ยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ลงพื้น Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dr2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
dr60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
drA big car drew up and a tall lady got out.
drA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
drA book dropped from the shelf.
drAbove all, be careful about what you eat and drink.
drA boy was beating the drum.
drA boy was driving a flock of sheep.
drA burnt child dreads the fire. [Proverb]
drA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
drA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
drA car drew up at the entrance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างสัญญา(n) draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count Unit: ฉบับ
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดอกไม้แห้ง(n) dry flower, Example: เธอกรอกกลีบดอกไม้แห้งอบหอมลงถุงผ้าโปร่งรูปหัวใจเพื่อทำของชำร่วย
ตากผ้า(v) dry clothes in the sun, See also: dry clothes in the air, Example: แม่ตากผ้าไว้กลางแดด
ฝันใฝ่(v) dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai Definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ขยะสังคม(n) dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)
ขี้เมาหยำเป(adj) drunken, Syn. ขี้เมา, Example: ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นนักประพันธ์ขี้เมาหยำเปคนหนึ่งเท่านั้น, Thai Definition: ที่ชอบเมาจนครองสติไม่อยู่
ชักดาบ(v) draw one's sword, Example: เขาชักดาบปราดออกมา ทำเอาทุกคนหลบวูบกันเลย, Thai Definition: ดึงดาบออกจากฝัก
โชกเลือด(v) be drenched in blood, See also: drip with blood, Example: ร่างของเหยื่อเคราะห์โชกเลือดแต่ยังมีลมหายใจอยู่, Thai Definition: ต่อสู้หรือถูกกระทำจนบาดเจ็บสาหัส
เตะถ่วง(v) retard, See also: drag on, put off, delay, Example: ผู้นำ 2 ประเทศกำลังเตะถ่วงยืดเวลาการเผชิญหน้าออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้, Thai Definition: แกล้งทำให้ช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[adrīnālin] (n) EN: adrenalin  FR: adrénaline [f]
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบขวา[aēp khwā] (v, exp) FR: serrer à droite
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
ไอแห้ง[ai haēng] (n, exp) EN: dry cough  FR: toux sèche [f]
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [m] ; signe [m]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
DR D R AY1 V
DR D AA1 K T ER0
DRY D R AY1
DRU D R UW1
DR. D AA1 K T ER0
DR. D R AY1 V
DRAB D R AE1 B
DRAM D R AE1 M
DRAM D IY1 R AE2 M
DRAY D R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dr (n) dˈɒktər (d o1 k t @ r)
dry (v) drˈaɪ (d r ai1)
drab (j) drˈæb (d r a1 b)
drag (v) drˈæg (d r a1 g)
dram (n) drˈæm (d r a1 m)
drat (v) drˈæt (d r a1 t)
draw (v) drˈɔː (d r oo1)
dray (n) drˈɛɪ (d r ei1)
drew (v) drˈuː (d r uu1)
drip (v) drˈɪp (d r i1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, / ] drowned; to end; to die; to inundate, #95 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; exercise; train; training, #980 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters, #1,404 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] draw; picture; painting, #1,416 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe, #1,715 [Add to Longdo]
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] dragging (brush stroke in painting); to drag along, #2,771 [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants, #3,314 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
dreiสาม
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
dreizehn(adj) สิบสาม
Drittelหนึ่งในสาม
drittenที่สาม
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Drogenhandel(n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Drahtbrücke {f}wire strap [Add to Longdo]
Druckbuchstabe {f}block letter [Add to Longdo]
Drache {m} | Drachen {pl}dragon | dragons [Add to Longdo]
Drache {m} [astron.]Draco [Add to Longdo]
Drachen {m} | Drachen {pl} | einen Drachen steigen lassenkite | kites | to fly a kite [Add to Longdo]
Drachenform {f}; Deltaform {f}deltoid [Add to Longdo]
Draftmodus {m}draft mode [Add to Longdo]
Dragee {f,n}sugar-coated tablet [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Draht-Verbund-Sicherheitsglas {n}laminated wire glass [Add to Longdo]
Draht-Stropp {n}bidle [Add to Longdo]
Drahtanschluss {m}wire bonding [Add to Longdo]
Drahtauslöser {m}cable release [Add to Longdo]
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
droite(n) |f| ข้างขวา, Ant. gauche
droite(n) |f| สิทธิ, ความถูกต้อง
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, Ant. acheter
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
切迫[せっぱく, seppaku] draengen, -eilen, bevorstehen [Add to Longdo]
刷る[する, suru] drucken [Add to Longdo]
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top