ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dore

D AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dore-, *dore*
Possible hiragana form: どれ
English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
stevedore(สที'วีดอร์) n. กรรมกรขนของขึ้นลงที่ท่าเรือ,บริษัทรับขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vt. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vi. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
stevedore(n) คนขนของขึ้นลงจากเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[ānok] (v) EN: love ; adore ; be fond of
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ชุบ[chup] (v) EN: plate ; gold ; gild  FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบทอง[chup thøng] (v, exp) EN: gild  FR: dorer
ชุบทอง[chup thøng] (adj) FR: doré ; plaqué or
ดำแดง[damdaēng] (adj) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan  FR: mordoré
โดเรมอน[Dōrēmøn] (n, prop) EN: Doremon  FR: Doremon

CMU English Pronouncing Dictionary
DORE D AO1 R
DORER D AO1 R ER0
DOREN D AO1 R AH0 N
DOREY D AO1 R IY0
DOREA D AO1 R IY0 AH0
DOREEN D AO0 R IY1 N
DORENA D AO1 R IH0 N AH0
DORENE D AO1 R IY0 N
DOREMUS D AO1 R IH0 M IH0 S
DORETTE D ER0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Doreen (n) dˈɔːriːn (d oo1 r ii n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どれ[どれ, dore] ไหน

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
どれか[doreka] (n) (1) which one; (2) one of; any of [Add to Longdo]
どれだけ[doredake] (exp) how long; how much; to what extent; (P) [Add to Longdo]
どれでも[doredemo] (n) any one; (P) [Add to Longdo]
どれにも[dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どれ一つ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どれ程;何程;何れ程[どれほど;なにほど(何程), dorehodo ; nanihodo ( nani hodo )] (adv,n) (uk) how much (long, far) [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アドレシング[adoreshingu] (n) {comp} addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奴隷[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gold
 
 1. altın
 2. altın para
 3. servet, zenginlik
 4. altın rengi, sarı renk
 5. yaldız, dore
 6. altından yapılmış. gold amalgam civalı altın. gold basis altın esası
 7. piyasanın altın fiyatlarına göre ayarlanışı. gold beater varakçı. gold beetle altın gibi parlayan bir böcek. gold brick (argo) üşenip işini yapmayan kimse
 8. (k.dili.) kıymetli görünen sahte şey. gold clause (A.B.D.) tahvil karşllığının vadesi gelince altın ile ödenmesi şartını koşan madde. gold digger altın arayıcısı
 9. (argo) erkeklerden para sızdırmaya çalışan kadın, (slang) fındıkçı. gold dust altın tozu. gold fever altın madeni arama deliliği, altın humması. gold foil altın varak, ince altın. gold leaf çok ince altın varak. gold mine altın madeni
 10. servet kaynağı. gold rush altına hücum. gold standard para değerinde altını esas tutma usulü, altın esası. gold star mother harpte şehit olan askerin annesi. gold thread kılaptan, sırma tel. gold washer yıkayarak altını kumdan ayıran kimse veya alet. a heart of gold altın kalp, saf ve temiz kalp. old gold kahveren- gine çalan (mat.) sarı renk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lame
 
 1. lame, dore.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top