ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dex

D EH1 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dex-, *dex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dex(n) ยาแอมเฟตามีน (คำสแลง), Syn. dextroamphetamine
dexter(adj) ขวามือ, See also: ด้านขวา, Syn. right-hand, right, Ant. sinister, left-hand
dextro-(prf) ขวามือ, See also: ด้านขวามือ, Syn. dextral, dexter
dextrose(n) น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์, See also: น้ำตาลเด็กซ์โตรส, Syn. dextroglucose
dexterity(n) ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว
dexterous(adj) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dexterous(adj) เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexabbr. right
dexteradj. ทางขวา,ด้านขวา
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness, skill
dextro(เดคซฺ'โทร) adj. ซึ่งหันลำแสงไปทางขวา
dextro-Pref. " ขวา"
dextrorotation(เดคซโทรโรเท'เชิน) adj. การหันแสงไปทางขวาของพื้นราบแห่งขั้ว
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dexter; dextr(o)-ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextr(o)-; dexterขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextr(o)-; dexterขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextradไปทางขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextral๑. -ขวา๒. -ถนัดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextralityความถนัดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextraural-ฟังชัดหูขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocardiaหัวใจอยู่ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกขวา๒. -สมองซีกขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextroclination; dextrotorsionการบิดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dexamethasoneเดกซาเมทาโซน [TU Subject Heading]
Dexamethasoneเดกซาเมทาโซน,ยา,เด็กซามีธาโซน [การแพทย์]
Dextranเด็กซ์แทรน [TU Subject Heading]
Dextransเดกซ์แทรน,สาร [การแพทย์]
Dextrans, Clinicalคลินิเคลเดกซ์แตรน [การแพทย์]
Dextrins, Schardingerซาร์ดินเจอร์เดกซ์ทริน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dexter(slang) คนขยันเรียน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องตัว(adj) dextrous, Example: งานนี้เอาไปแต่เสื้อผ้าคล่องตัวนะ, Thai Definition: ที่เคลื่อนไหวไปได้สะดวก
เดกซ์โทรส(n) dextrose, Syn. กลูโคส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
บัตรรายการ[bat rāikān] (n, exp) EN: catalogue card ; index card
บัตรเรียงอักษร[bat rīeng aksøn] (n, exp) EN: card index  FR: fichier de cartes [m]
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
ดรรชนี = ดัชนี[datchanī] (n) EN: index ; rate ; list  FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m] ; liste [f]
ดรรชนี = ดัชนี[datchanī] (n) EN: index finger ; forefinger  FR: index [m]
ดรรชนีชื่อหนังสือ[datchanī cheū nangseū] (n, exp) EN: title index  FR: bibliographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEX D EH1 K S
DEXTRO D EH1 K S T R OW0
DEXTER D EH1 K S T ER0
DEXTRA D EH1 K S T R AH0
DEXTRAN D EH1 K S T R AE2 N
DEXTRIN D EH1 K S T R IH0 N
DEXTER'S D EH1 K S T ER0 Z
DEXTROUS D EH1 K S T R AH0 S
DEXTROSE D EH1 K S T R OW0 S
DEXTERITY D EH0 K S T EH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dextrose (n) dˈɛkstrouz (d e1 k s t r ou z)
dextrous (j) dˈɛkstrəs (d e1 k s t r @ s)
dexterity (n) dˌɛkstˈɛrɪtiː (d e2 k s t e1 r i t ii)
dexterous (j) dˈɛkstrəs (d e1 k s t r @ s)
dexterously (a) dˈɛkstrəsliː (d e1 k s t r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德兴[Dé xīng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ, / ] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #51,094 [Add to Longdo]
糊精[hú jīng, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄥ, ] dextrin, #64,610 [Add to Longdo]
德兴市[Dé xīng shì, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #106,401 [Add to Longdo]
地塞米松[dì sāi mǐ sōng, ㄉㄧˋ ㄙㄞ ㄇㄧˇ ㄙㄨㄥ, ] dexamethasone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
インデキシング[indekishingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクサ[indekusa] (n) {comp} indexer [Add to Longdo]
インデクシング[indekushingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクセーション[indekuse-shon] (n) (See 指数化方式) indexation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top