ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deere

D IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deere-, *deere*
Possible hiragana form: でえれ
CMU English Pronouncing Dictionary
DEERE D IH1 R
DEERE'S D IH1 R Z
COMANDEERED K AA0 M AH0 N D IY1 R D
COMMANDEERED K AA2 M AH0 N D IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commandeered (v) kˌɒməndˈɪəʳd (k o2 m @ n d i@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
requirieren | requirierend | requiriert | requirierteto commandeer | commandeering | commandeers | commandeered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Deere
   n 1: United States industrialist who manufactured plows suitable
      for working the prairie soil (1804-1886) [syn: {Deere},
      {John Deere}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top