ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalogue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalogue-, *decalogue*
English-Thai: Nontri Dictionary
Decalogue(n บัญญัติ 10) ประการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Decalogue (n) dˈɛkəlɒg (d e1 k @ l o g)
Decalogues (n) dˈɛkəlɒgz (d e1 k @ l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカログ[dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Decalogue
      n 1: the biblical commandments of Moses [syn: {Decalogue}, {Ten
           Commandments}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top