ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dav

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dav-, *dav*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
davenport(n) โซฟา หรือ เก้าอี้ตัวใหญ่ที่ทำเป็นที่นอนหรือเตียงนอนได้, See also: โต๊ะเขียนหนังสือ, Syn. sofa
Davy Jones's locker(idm) ก้นทะเล, See also: ที่ฝังศพของคนจมน้ำตายในทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
davit(แดฟ'วิท) n. เสาข้างสำหรับโยงเรือบดกับสมอเรือ
davy(เด'วี) n. หนังสือสาบานตัว,หนังสือปฏิญาณตัว
davy lampn. ตะเกียงที่ใช้ในเหมืองสมัยก่อน
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
mogen david(มอ'กัน เด'วิด) n. สัญลักษณ์ของลัทธิยิว
paravane davitsn. โครงโยงกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
davit(n) รอกสำหรับแขวนเรือ,เสาสำหรับแขวนเรือ
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
davA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
davDave is the fastest swimmer of all my classmates.
davDave never returned to school again.
davDavid can speak French fluently.
davDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
davDavid has so many girlfriends that he can't remember all of their names.
davDavid is very active.
davDavid remained on the platform while the train was in sight.
davDavid worked his way through college.
davDid Mr Davis come to Japan to teach English?
davHe know Mr Davidson well.
davHe met Sammy Davis, Jr. on his way home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นจั่น(n) crane, See also: davit, Example: ปั้นจั่นโรยสายสลิงลงคล้องช้างไม้หิ้วขึ้นบนรถบรรทุกอย่างง่ายดาย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องยกของหนักประกอบด้วยเสาและรอก, เครื่องจักรสำหรับยกของหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาก-หลุยส์ ดาวิด[Chāk-Lui Dāwit] (n, prop) EN: Jacques Louis David  FR: Jacques Louis David
เดวิด เบ็คแฮม[Dewit Bekhaem] (n, prop) EN: David Beckham  FR: David Beckham
อีก[īk] (adv) EN: again ; more ; repeatedly ; once more  FR: encore ; plus ; davantage
มากขึ้น[māk kheun] (adv) EN: more and more  FR: de plus en plus ; toujours plus ; davantage
มากกว่า[māk kwā] (adv) EN: more  FR: davantage ; plutôt
นกช้อนหอยดำ[nok chønhøi dam] (n, exp) EN: White-shouldered Ibis  FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก[nok krajit hāng khāo lek] (n, exp) EN: White-tailed Leaf Warbler  FR: Pouillot de Davison [m] ; Pouillot à queue blanche [m]
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง[nok krajit ok lāi leūang] (n, exp) EN: Yellow-streaked Warbler  FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]
นกกระติ๊ดแดง[nok kratit daēng] (n, exp) EN: Red Avadavat  FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน[nok nintawā thøng sī som phan Jīn] (n, exp) EN: Fujian Niltava  FR: Gobemouche de David [m] ; Niltava de David [m] ; Niltava chinois [m] ; Niltava de Chine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAVY D EY1 V IY0
DAVE D EY1 V
DAVI D AA1 V IY0
DAVES D EY1 V Z
DAVEE D AE1 V IY0
DAVCO D AE1 V K OW0
DAVAO D EY1 V OW0
DAVAO D AH0 V OW1
DAVIA D AA1 V IY0 AH0
DAVEY D EY1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dave (n) dˈɛɪv (d ei1 v)
Davis (n) dˈɛɪvɪs (d ei1 v i s)
Davey (n) dˈɛɪviː (d ei1 v ii)
David (n) dˈɛɪvɪd (d ei1 v i d)
davit (n) dˈævɪt (d a1 v i t)
davits (n) dˈævɪts (d a1 v i t s)
Davidson (n) dˈɛɪvɪdsən (d ei1 v i d s @ n)
Daventry (n) dˈævɪntriː (d a1 v i n t r ii)
davenport (n) dˈævnpɔːt (d a1 v n p oo t)
davenports (n) dˈævnpɔːts (d a1 v n p oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大卫[Dà wèi, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ, / ] David (name); Jacques-Louis David (1748-1825), French neoclassical painter, #12,680 [Add to Longdo]
戴维斯[Dài wéi sī, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄙ, / ] Davis or Davies (English name), #19,893 [Add to Longdo]
戴维斯杯[Dài wéi sī bēi, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄙ ㄅㄟ, / ] Davis cup (international tennis team competition), #44,649 [Add to Longdo]
达沃斯[Dá wò sī, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄙ, / ] Davos (Swiss ski resort); Davos world economic forum (WEF), #74,897 [Add to Longdo]
卫奕信[Wèi yì xìn, ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] David Clive Wilson, Baron Wilson of Tillyorn (1935-), British diplomat and China expert, Governor of Hong Kong 1986-1992, #135,722 [Add to Longdo]
希尔伯特[Xī ěr bó tè, ㄒㄧ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] David Hilbert (1862-1943), German mathematician, #141,745 [Add to Longdo]
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
希耳伯特[Xī ěr bó tè, ㄒㄧ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, ] David Hilbert (1862-1943), German mathematician [Add to Longdo]
达味[Dá wèi, ㄉㄚˊ ㄨㄟˋ, / ] David (name) [Add to Longdo]
达沃斯论坛[Dá wò sī lùn tán, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄙ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] Davos world economic forum (WEF) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
davontherefrom [Add to Longdo]
davonthereof [Add to Longdo]
davonkommen | davonkommend | davongekommento get away | getting away | got away [Add to Longdo]
davonlaufen; davonrennento run off [Add to Longdo]
davonlaufen; flüchten; abspringento bolt [Add to Longdo]
davonschleichen | davonschleichend | davongeschlichento steal away | stealing away | stolen away [Add to Longdo]
davontragen | davontragend | davongetragento carry away | carrying away | carried away [Add to Longdo]
davorbefore it [Add to Longdo]
Davon können Sie nicht ausgehen.You can't go by that. [Add to Longdo]
Davidbuschwachtel {f} [ornith.]David's Tree Partridge [Add to Longdo]
Davidnachtigall [ornith.]David's Rubythroat [Add to Longdo]
Davidhäherling {m} [ornith.]David's Laughing Thrush [Add to Longdo]
Davidlaubsänger {m} [ornith.]Milne-Edwards' Willow Warbler [Add to Longdo]
Davidblauschnäpper {m} [ornith.]Fukien Niltava [Add to Longdo]
Davidmeise {f} [ornith.]P¦re David's Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カダベリン[kadaberin] (n) cadaverine [Add to Longdo]
ダビット[dabitto] (n) davit [Add to Longdo]
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
ダヴィンチ;ダビンチ[davinchi ; dabinchi] (n) da Vinci [Add to Longdo]
デビスカップ[debisukappu] (n) Davis Cup; (P) [Add to Longdo]
デ杯[デはい, de hai] (n) Davis Cup [Add to Longdo]
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree [Add to Longdo]
ブッドレア[buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat [Add to Longdo]
モルダビア[morudabia] (n) Moldavia [Add to Longdo]
モルドバ[morudoba] (n) Moldavia; Moldova; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
逃げ出す[にげだす, nigedasu] davonlaufen, weglaufen, entlaufen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top