ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dall

D AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dall-, *dall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dally(vi) ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally(vt) ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally(vi) ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
dalliance(n) การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance(n) ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
dally over(phrv) เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with(phrv) คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with
dally with(phrv) ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dally with(phrv) ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dallHe drove the truck to Dallas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพละโลม(v) flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม(v) dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้(v) dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน(v) dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
กระเบื้อง[krabeūang] (n) EN: tile  FR: carrelage [m] ; carreau [m] ; tuile [f] ; dalle [f]
ไม่ทันการ[mai thankān] (v) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait
นกเด้าดินทุ่งใหญ่[nok daodin thung yai] (n, exp) EN: Richard's Pipit  FR: Pipit de Richard [m] ; Pipit éperonnier [m] ; Grand Pipit [m] ; Corydalle de Richard
ปรากฏการณ์ทินดอลล์[prākotkān Thindøl] (n, exp) EN: Tyndall effect
ปูด้วยหิน[pū dūay hin] (v, exp) FR: paver ; daller
เหรียญ[rīen] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[rīenkrasāp] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เถลไถล[thalēthalai] (v) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter  FR: trînasser ; lambiner
หยอกเอิน[yøk-oēn] (v) EN: dally ; flirt

CMU English Pronouncing Dictionary
DALL D AO1 L
DALLA D AE1 L AH0
DALLY D AE1 L IY0
DALLAS D AE1 L AH0 S
DALLEY D AE1 L IY0
DALLMAN D AO1 L M AH0 N
DALLAS' D AE1 L AH0 S
DALLARA D AE2 L AA1 R AH0
DALLIED D AE1 L IY0 D
DALLAS'S D AE1 L AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dally (v) dˈæliː (d a1 l ii)
Dallas (n) dˈæləs (d a1 l @ s)
dallied (v) dˈælɪd (d a1 l i d)
dallies (v) dˈælɪz (d a1 l i z)
dallying (v) dˈælɪɪŋ (d a1 l i i ng)
dalliance (n) dˈælɪəʳns (d a1 l i@ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
达拉斯[Dá lā sī, ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄙ, / ] Dallas, Texas, #25,348 [Add to Longdo]
代利斯[Dài lì sī, ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Dallas (Stadt in USA)Dallas (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
いちゃつく[ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
ダラス[darasu] (n) Dallas (Texas); (P) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
メダリオン[medarion] (n) medallion [Add to Longdo]
ランドールズ・ピグミー・ゴビー;ランドールズピグミーゴビー[rando-ruzu . pigumi-. gobi-; rando-ruzupigumi-gobi-] (n) Randall's pygmy goby (Trimma randalli, species in Palau and the Philippines) [Add to Longdo]
ランドールズクロミス[rando-ruzukuromisu] (n) Randall's chromis (Chromis randalli) [Add to Longdo]
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top