ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daguerre

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daguerre-, *daguerre*
Possible hiragana form: だぐえっれ
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daguerreotype (n) dˈəgˈɛrətaɪp (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes (n) dˈəgˈɛrətaɪps (d @1 g e1 r @ t ai p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダゲレオタイプ[dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
銀板写真[ぎんばんしゃしん, ginbanshashin] (n) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Daguerre
   n 1: French inventor of the first practical photographic
      process, the daguerreotype (1789-1851) [syn: {Daguerre},
      {Louis Jacques Mande Daguerre}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Daguerre, Daguerre's, Aguirre, degree, eagerer, wagerer, Guerra, dagger, daycare, dapperer, Tagore, daggers, dagger's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top