ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cybele

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cybele-, *cybele*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cybele มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cybele*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will blow up the Cybele.Ich sprenge die CybeleBattlestar Galactica: The Plan (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cybele
   n 1: great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor;
      counterpart of Greek Rhea and Roman Ops [syn: {Cybele},
      {Dindymene}, {Great Mother}, {Magna Mater}, {Mater
      Turrita}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cybele

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Cybele, Cybil, Cybill, Cele, Cybele's, Sibelle, Sybille, cable, cycle, Sibel, Sybil, Sybyl, sable, Cybil's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top