ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupid

K Y UW1 P IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupid-, *cupid*, cupi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cupid(n) กามเทพ
cupidity(n) ความโลภ, Syn. greed, avidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice, Ant. generosity

English-Thai: Nontri Dictionary
cupid(n) กามเทพ
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cupid (Rome deity)กามเทพ [TU Subject Heading]
Cupid's Bowโค้งเหมือนคันศร [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัทนะ(n) Cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Example: เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบหน้ากัน มัทนะก็ยิงศรรักปักอกทันที, Count Unit: ตน, Thai Definition: เทพเจ้าแห่งความรัก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ(n) Cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Example: เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบหน้ากัน มัทนะก็ยิงศรรักปักอกทันที, Count Unit: ตน, Thai Definition: เทพเจ้าแห่งความรัก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มทนะ(n) cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Notes: (สันสกฤต)
กามเทพ(n) Cupid, See also: God of love, Example: ฉันถูกกามเทพแผลงศรเข้าแล้ว, Thai Definition: เทพเจ้าแห่งความรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามเทพ[Kāmmathēp] (n, prop) EN: Cupid ; God of love  FR: Cupidon
ละโมบ[lamōp] (adj) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous  FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
ลิ้นปี่[linpī] (n) EN: Cupid's Shaving-brush
โลภ[lōp] (n) EN: greed ; avarice  FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[lōp] (adj) EN: greedy ; avaricious ; covetous  FR: avide ; cupide
โลภมาก[lōp māk] (adj) EN: greedy ; avaricious ; covetous  FR: avide ; cupide
มักได้[makdāi] (adj) EN: greedy ; selfish ; avaricious  FR: cupide ; avide
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ[phīseūa fā hinghøi sī khlam] (n, exp) EN: Plain Cupid
ผีเสื้อกามเทพดำ[phīseūa Kāmmathēp dam] (n, exp) EN: Dark Cupid
ผีเสื้อกามเทพเหลือบฟ้า[phīseūa Kāmmathēp leūap fā] (n, exp) EN: Indian Cupid

CMU English Pronouncing Dictionary
CUPID K Y UW1 P IH0 D
CUPIDS K Y UW1 P IH0 D Z
CUPIDITY K Y UW0 P IH1 D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cupid (n) kjˈuːpɪd (k y uu1 p i d)
cupidity (n) kjˈuːpˈɪdɪtiː (k y uu1 p i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘比特[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, ] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros, #47,295 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キューピッド[kyu-piddo] (n) Cupid; (P) [Add to Longdo]
ニシキベラ[nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
結びの神[むすびのかみ, musubinokami] (n) Cupid [Add to Longdo]
月下氷人[げっかひょうじん, gekkahyoujin] (n) go-between; matchmaker; Cupid [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
草原雷鳥[そうげんらいちょう;ソウゲンライチョウ, sougenraichou ; sougenraichou] (n) (uk) greater prairie chicken (Tympanuchus cupido) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cupid
   n 1: (Roman mythology) god of love; counterpart of Greek Eros
      [syn: {Cupid}, {Amor}]
   2: a symbol for love in the form of a cherubic naked boy with
     wings and a bow and arrow

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top